Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika komunalna"

Polecane artykuły:

Wiedza oświetli Twoja szk(...)

  W celu promowania energetyki przyjaznej środowisku Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie z firmą Philips Lighting Poland i dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW zrealizowało ogólnopolski konkurs „Wiedza o OZE oświetli Twoją szkołę” (OZE – Odnawialne Źródła Energii). Projekt honorowym patronatem objął minister środowiska. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na istotną rolę, jaką powinna od(...)
»

Krok do przodu w sprawie (...)

Ochrona przeciwpowodziowa to temat, który od kilku lat wywołuje spory pomiędzy obrońcami starych, hydrotechnicznych koncepcji a zwolennikami nowszych, bardziej kompleksowych rozwiązań, zmierzających, w miarę możliwości, do zachowania lub nawet przywracania naturalnego charakteru rzek. Po tragicznej powodzi, która nawiedziła Polskę w lipcu 2001 r., rząd przeznaczył na ochronę przeciwpowodziową 385 mln euro, z czego większość (250 mln) stanowiła pożyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).(...)
»