Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Fotowoltaika dla gospodar(...)

Bodziec do zwiększenia wykorzystania instalacji OZE w firmach, m.in. dzięki umożliwieniu zużycia energii na własne potrzeby oraz odsprzedaży jej nadwyżki po cenie rynkowej z ubiegłego kwartału na rynku hurtowym zapewniła Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, znowelizowana 20 czerwca 2016 r. W ten sposób przedsiębiorstwo (firma lub gospodarstwo), które dzięki inwestycji w instalację OZE może zużywać wytwarzaną energię elektryczną w znacznym stop(...)
»

Światowid patrzy w stronę(...)

„Leader+” – ruch społeczny czy instytucja? Aby zachęcić najaktywniejszych mieszkańców wsi do pozostawania na obszarach wiejskich, trzeba tworzyć możliwości godnego życia i pracy w ich miejscu zamieszkania, zanim polska wieś się wyludni. Już teraz obserwujemy otoczone wianuszkiem wielkoobszarowych gospodarstw senne miasteczka z kilkoma sklepami, w których nie ma szans na wartościową edukację i rozrywkę czy codzienne dojazdy do pracy po kilkadziesiąt kilometrów(...)
»