Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Kto zdobędzie laury?(...)

Trwa XIV edycja ogólnopolskiego Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii”, w którym mogą wziąć udział podmioty odnoszące sukcesy w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych oraz gmin i ich związków, które mogą się pochwalić szczególnymi osiągnięciami w tej dziedzinie. Corocznie patronem honorowym Konkursu jest minister środowiska. Od wielu już lat in(...)
»

Turystyczne Świnoujście i(...)

Mimo że Świnoujście odwiedza wielu turystów, miasto to jest czyste, zadbane, a wypracowany przez lata system gospodarowania odpadami bardzo dobrze się sprawdza. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbach obrazujących m.in. poziomy recyklingu. Świnoujście objęło systemem gospodarki odpadami wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Nowy system nie zawiera korzystnych rozwiązań dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a odpady komunalne z tych nieruchomości stanowi(...)
»