Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Oczyszczalnia „WARTA” okr(...)

Oczyszczalnia Ścieków „Warta” w Częstochowie zdobyła pierwsze miejsce w kategorii „Produkt bądź usługa budowlana” w konkursie Jurajski Produkt Roku 2015. Na uznanie członków kapituły konkursowej zasłużył sposób realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Warta” SA w Częstochowie, Centralna Przepompownia Ścieków przy ul. Żabiej” oraz jej zakres i ważkość. Wręczenie statuetki Jurajskiego Produktu Roku 2015 nastąpiło 15 stycznia 2016 r. po(...)
»

Od idei po działania(...)

W coraz większej liczbie regionów lokalne grupy osób fizycznych, przedsiębiorstw i urzędników miejskich podejmują działania na rzecz eliminacji odpadów ze środowiska. Zero Waste Europe (Europa bez odpadów) to inicjatywa, która powstała, by wspierać takie postępowanie. Zero Waste Europe funkcjonuje dwóch poziomach. Na jednym z nich rozwija ruch międzynarodowy, aby lepiej przedstawiać sprawy wspólnoty Unii Europejskiej. Na dr(...)
»