Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Trzeba wrzucić wyższy bie(...)

Uchwalenie planów adaptacji to ważny krok na drodze do przyspieszenia wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie, bowiem do tej pory w dokumentach strategicznych miast temat ten podejmowany był dość ogólnikowo, choć w wielu z nich jest miejsce do określenia mierzalnych celów i szczegółowych zachęt czy polityk wspierających usługi ekosystemów w mieście. Pozostaje jednak pytanie, jak zapewnić integrację między nowymi planami a innymi licznymi dokumentami o charakterze strategii i polityk branżo(...)
»

Płatności do roślin energ(...)

Rolnicy uprawiający rośliny na cele energetyczne będą mogli od 2007 r. otrzymywać dopłaty do powierzchni zajętej pod te uprawy, ale tylko w przypadku spełnienia określonych przepisami warunków programu. Zmiana dotychczasowych przepisów umożliwiła rolnikom z nowych państw członkowskich uzyskanie premii w pełnej wysokości, czyli 45 euro/ha przy utrzymaniu ustalonej powierzchni upraw tych roślin w Unii Europejskiej na poziomie 2 mln ha. Zmienione zostały rozporządzenie Rady (WE) nr (...)
»