Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Jak (prze)żyć z pakietem?(...)

Sytuacja geopolityczna i jej wpływ na bezpieczeństwo energetyczne, a także konsekwencje gospodarcze polityki klimatycznej UE zdominowały obrady IX Forum Energetycznego, które odbyło się w dniach 22-24 stycznia br. w Karpaczu. W czasie, gdy uczestnicy rozmawiali o przyszłości energetyki, miksie energetycznym, odnawialnych źródłach energii czy konieczności rozbudowy infrastruktury przesyłowej, Sejm przyjmował poprawki Senatu do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Organizatorem Forum by(...)
»

Metody lokalizacji awarii(...)

Według IWA proces optymalizacji pracy sieci wodociągowej opiera się na czterech podstawowych grupach działań, takich jak aktywna kontrola wycieków, szybkość napraw (szybkość detekcji wycieków), kontrola i regulacja ciśnienia oraz rehabilitacja przewodów. Wykorzystanie tych grup działań pozwala na racjonalizację i obniżenie kosztów eksploatacji oraz dostawy do odbiorców wody w wymaganej objętości, o dobrej jakości i odpowiednim ciśnieniu. Nie wszystk(...)
»