Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Podstawy obliczania i pro(...)

Systemy odwodnienia są nieodłącznym elementem nowoczesnej infrastruktury komunalnej i transportowej. Niezawodność funkcjonowania innych elementów zaplecza technicznego jest często ściśle uzależniona od prawidłowej pracy systemów odwodnienia, definiowanej zarówno jako zdolność do odprowadzania wód ze spływów powierzchniowych, jak i ich retencjonowanie, oczyszczanie, a często także wprowadzanie do gruntu. Z uwagi na aktualnie obserwowany szybki rozwój centrów dużych miast Polski, (...)
»

Paranoja czy systematyczn(...)

Jak zawsze Pan Jerzy Gościński „zaskoczył” trafnymi spostrzeżeniami, niestety, niezauważalnymi przez tych, których one dotyczą – a szkoda. Szkoda też, że nie podał, ile z ogólnej masy odpadów zmieszanych dostarczanych do ZUOK-ów zostaje przekazanych do dalszego zagospodarowania po ich „twórczym przekodowaniu” (surowce wtórne, kompost do wykorzystania, paliwo formowane, fermentacja itp.) oraz ile odpad&oa(...)
»