Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Aktualności ze świata(...)

Szklarnia miasta Hiszpańsko-szwedzkie konsorcjum biur projektowych SelgasCano i Urban Design zostało zwycięzcą międzynarodowego konkursu na projekt kompleksu biurowo-administracyjnego dla władz Sztokholmu. W obiekcie będzie się mieścić m.in. miejskie Biuro Planowania Przestrzennego. Zwycięski projekt nosi nazwę „Drivhus”, co można przetłumaczyć jako „szklarnia. Budynek powstanie w Söderstaden, czyli w dzielnicy Sztokholmu, która w ostatnich latach poddawana jest zak(...)
»

Sieć kanalizacyjna na obs(...)

Prawidłowo prowadzona gospodarka ściekowa jest jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój obszarów wiejskich. Celem właściwego odprowadzania i oczyszczania ścieków jest przede wszystkim polepszanie warunków sanitarno-bytowych ludności oraz zwiększenie ochrony środowiska naturalnego. Niedostatek urządzeń kanalizacyjnych był i niejednokrotnie nadal jest przyczyną występujących na obszarach wiejskich zanieczyszczeń gruntów i (...)
»