Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Hydranty dawniej i dziś(...)

Hydranty są ważnym, choć często niedocenianym elementem miejskiej infrastruktury. Zauważalny jest ich rozwój – zarówno pod względem funkcjonalności, jak i wyglądu – od zabytkowych, które nadal królują na starówkach, przez nowe i oryginalne wzory aż do innowacyjnych rozwiązań projektowych, takich jak hydranty teleskopowe. Hydranty to urządzenia, które umożliwiają pobór wody bezpośrednio z sieci lub instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych lub gospodarczych.(...)
»

Co dalej z obowiązkiem za(...)

W ostatnim czasie duże emocje wśród wytwórców energii ze źródeł odnawialnych wzbudzają zmiany dotyczące kręgu wytwórców, od których sprzedawcy zobowiązani będą mieli obowiązek zakupu wyprodukowanej energii elektrycznej. Modyfikacji przepisów dokonano  w Ustawie z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowela czerwcowa). Przepisy w nowym brzmieniu wejdą w życie jednak dopiero 1 stycznia 2018 r. Ce(...)
»