Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

In house a odbiór odpadów(...)

W drodze nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono możliwość udzielania zamówień in house w przypadku odbioru albo odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. W jakim trybie wyłaniany ma być podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości mieszanych? 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie znowelizowane w drodze Ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niekt(...)
»

Biologiczne systemy wczes(...)

Liczba komercyjnie dostępnych substancji chemicznych wedle Chemical Abstracts Service (CAS) na dzień 21 listopada 2012 r. szacowana była na 70493409, co przekłada się na 21 mln unikalnych numerów CAS. Tak ogromna ilość1 potencjalnie szkodliwych substancji nie pozwala na pełną analizę obciążenia środowiska związkami chemicznymi, a tym samym na kompletną ocenę skutków ich oddziaływania na organizmy żywe. Dlatego koniecznością staje się poszukiwanie (...)
»