Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Finansowanie ochrony przy(...)

(red.) Andrzej Mizgajski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań 2003, s. 144 To pierwsza publikacja w całości poświęcona zagadnieniom finansowania ochrony przyrody. Inspiracją do jej powstania były międzynarodowe konferencje zatytułowane: „Finansowanie ochrony przyrody w Polsce i w Niemczech – doświadczenia i perspektywy”, które odbyły się w 2002 r. oraz 2003 r.(...)
»

Diagnostyka przewodów kan(...)

W wyniku procesów starzeniowych, błędów eksploatacji i oddziaływań zewnętrznych o różnej intensywności, przewody sieci kanalizacyjnej ulegają destrukcji o charakterze skokowym lub rozłożonym w czasie. Spowodowane tym przerwy w funkcjonowaniu sieci wymagają podjęcia odpowiednich działań, których zasadniczym efektem jest rehabilitacja techniczna (odnowa) przewodów, obejmująca w skrajnym przypadku zastąpienie uszkodzonych przewodów nowymi. Destrukcja przewodów, zarówno o charakterze(...)
»