Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Las „z klimatem” już rośn(...)

Choć w listopadzie za oknem ponura i deszczowa pogoda, program edukacyjny „Klimat dla Ziemi, Ciepło dla Warszawy”, prowadzony wspólnie przez Fundację Nasza Ziemia (FNZ) i firmę Vattenfall Heat Poland, funkcjonuje na pełnych obrotach, obfitując w ciekawe i pożyteczne wydarzenia poświęcone przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Oficjalne rozpoczęcie drugiej edycji programu, która zakończy się w czerwcu 2009 r. nastąpiło 23 paźdz(...)
»

Inwestycje samorządowe cz(...)

  Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w drodze przetargu nieograniczonego jest najpowszechniej spotykanym rozwiązaniem. Niestety, wtedy jedynym kryterium oceny oferenta jest proponowana wartość prac. Podczas rewitalizacji parku im. M. Kopernika we Wrocławiu warunkiem postawionym w przetargu było także przedstawienie listy obiektów referencyjnych, zakresem i skalą odpowiadających zadaniu objętemu przetargiem.   W obliczu bezw(...)
»