Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pomyśl zanim wyrzucisz(...)

Z okazji tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody oraz Dnia Ochrony Morza Bałtyckiego zorganizowano happening „Podwodne sprzątanie Wisły”. Akcja miała zwrócić uwagę na ogrom zanieczyszczeń trafiających do morza z wodami Wisły – jednego z największych dopływów Bałtyku. Natomiast nagłośnienie problemu marnowania żywności i zachęcanie obywateli do zmiany swoich przyzwyczajeń jest celem ogólnopolskiej kampanii „Nie marnuj jedzenia. W(...)
»

Raport Najwyższej Izby Ko(...)

Niezgodne z przepisami postępowanie z osadami ściekowymi stwierdzono w przypadku aż 32 podmiotów na 36 skontrolowanych przez NIK jednostek eksploatujących komunalne oczyszczalnie ścieków w latach 2011-2012. Kolejny raz inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli stwierdzają występujące nieprawidłowości przy gospodarowaniu komunalnymi osadami ściekowymi. W poddanych badaniom oczyszczalniach ścieków wykorzystano wprawdzie niemal całość – czyli ponad 98% – wytworzonych osadów(...)
»