Wszystkie artykuły w kategorii: "Unijne echa"

Polecane artykuły:

List gratulacyjny(...)

Już po sześciu latach powstał projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – chyba… Bo ciągle nie zapadła decyzja rządu. Ale wszystko wskazuje na to, że obecny projekt nie ulegnie już dalszym „doskonalącym go zmianom” na szczeblu Rady Ministrów. Niemniej, jak to zwykle w Polsce bywa, nigdy nie można być pewnym – patrz casus „lub czasopisma”. Zresztą podobna próba została w sierpniu br. podjęta(...)
»

Żądanie usunięcia lub prz(...)

Czy właściciel nieruchomości zajętej pod infrastrukturę sieciową może domagać się od przedsiębiorcy przesyłowego usunięcia urządzeń przesyłowych z jego nieruchomości bądź też przeniesienia ich w inne miejsce w granicach jego działki? Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od wielu czynników, które pokrótce zostały zarysowane w artykule. Roszczenia negatoryjne Sformułowane pytanie prowadzi do tzw. roszczenia negatoryjnego (a(...)
»