Wszystkie artykuły w kategorii: "Unijne echa"

Polecane artykuły:

Lepsze gospodarowanie wod(...)

Istotnym problemem występującym na terenach zurbanizowanych jest zaburzenie naturalnego obiegu wody, co stanowi bezpośredni skutek postępującego rozwoju cywilizacyjnego i urbanistycznego. Zwiększenie powierzchni zabudowy mieszkaniowej i komercyjnej oraz powierzchni nieprzepuszczalnych (drogi, parkingi, chodniki itp.) sprawia, że naturalny spływ powierzchniowy, infiltracja i parowanie wody zostają w znaczący sposób zaburzone. Szukając nowych rozwiązań Dodat(...)
»

Betonowe, monolityczne po(...)

Wyroby betonowe są powszechnie stosowane w budownictwie. Mogą być one wykorzystywane zarówno w zbiorczych, jak i indywidualnych systemach kanalizacyjnych. W ciągu ostatniej dekady nastąpił ogromny postęp w prefabrykacji betonowej. Zmiany można zauważyć również w odniesieniu do elementów dennych studni. Dawniej studnie wykonywano z cegły klinkierowej, jednak z czasem ustąpiły one miejsca studniom betonowym. Dennice wyrabiano metodą tradycyjną, po(...)
»