Wszystkie artykuły w kategorii: "Unijne echa"

Polecane artykuły:

Wody opadowe a prawo niem(...)

Niemieckie prawo wodne definiuje wszelkie wody opadowe spływające z terenów zabudowanych lub utwardzonych jako ścieki (ścieki deszczowe). Muszą one być zatem przez miasta lub gminy zebrane, odprowadzone i ewentualnie, przed wprowadzeniem ich do odbiornika, oczyszczone. Niezależnie od rozpatrywanego systemu kanalizacji (ogólnospławna, rozdzielcza, modyfikowana) zaleca się zawsze analizę, na ile możliwe jest odcięcie dopływu wód opadowych od kanalizacji. Stąd też jedno z pierwszych(...)
»

Zwierzęta domowe – prawa (...)

Gminy mają do spełnienia ważne zadania także w innych niż omówione w poprzednim wydaniu obszarach ochrony zwierząt domowych. Po części jest to równocześnie ochrona człowieka przed skutkami naszego współistnienia ze zwierzętami w warunkach nienaturalnych – sztucznie wytworzonych i podtrzymywanych. Prezentowane przepisy dotyczą w istocie wszystkich rodzajów zwierząt objętych regulacją ustawy o ochronie zwierząt, a więc także m.in. domowych i go(...)
»