Reżim prawny wobec ogrodów botanicznych

wydany w Przegląd Komunalny – 2014-5
  DRUKUJ

W sensie prawnym ogrodem botanicznym jest jedynie ten ogród, który powstał zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o ochronie przyrody. Punktem kluczowym jest tu uzyskanie zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r. poz. 627 ze zm., zwana dalej ustawą) w art. 5 pkt 10 definiuje ogród botaniczny jako „urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem ochrony ex situ, uprawy roślin różnych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roślin określonego gatunku oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji”. Ochrona ex situ natomiast polega na ochronie gatunków roślin, zwierząt i grzybów poza miejscem ich naturalnego występowania [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus