Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W kierunku trwałego rozwo(...)

Trwały rozwój określa naczelną strategię postępu, która przyjęta została w wielu krajach, w tym w Polsce. Termin ten sugeruje, że trwałość jest tu najbardziej istotnym atrybutem. Istotne są działania długofalowe, przynoszące korzyści w perspektywie dziesięcioleci, a nie doraźne rozwiązania, które prowadzić mogą do chwilowej poprawy, kosztem pogorszenia przyszłych efektów. Potrzebny jest zatem harmonijny i zrównoważony rozwój w różnych dziedzinach, który odnosi się nie tylko do wskaźników ekon(...)
»

Obszarami cichymi w hałas(...)

Jak podaje „Raport o stanie środowiska w Polsce 2008”, opublikowany przez GIOŚ w br., w latach 2007-2008 zauważalny jest wyraźny wzrost hałasu w zakresie 65-70 dB (przekroczenia wartości dopuszczalnej o 5,1-10 dB) w porównaniu z poprzednimi okresami pięcioletnimi. Biorąc to pod uwagę, zrozumiałe staje się zainteresowanie (wykazane przez ok. 120 osób) zorganizowaną w dniach 4-5 listopada br. w Szczecinie konferencją „Problem hałasu w mieście”. Podczas tego(...)
»