Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Prasy i belownice(...)

Celem technicznym każdej metody zagęszczania jest zmniejszenie powierzchni właściwej i tworzenie większych aglomeratów. Przy zagęszczaniu produktów stosuje się dwa różne sposoby aglomeracji, różniące się dwiema cechami1. Wyróżnia się metodę, w której duża ilość małych cząstek łączy się w wyniku mieszania po zwiększeniu ich wilgotności, dodaniu środka wiążącego i końcowego suszenia. Ten sposób aglomeracji można określ(...)
»

Projekt ustawy o opakowan(...)

Republika Czeska przyjęła Wytyczną EC94/62 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w przygotowywanej ustawie. Dotyczy ona odpadów z opakowań i pod presją przepisów prawnych zmusza do ograniczania ich objętości i masy oraz zawartości w nich szkodliwych substancji. Projekt ustawy (w czerwcu odbyło się w Parlamencie RC pierwsze czytanie) będzie dotyczył całego obiegu zużytych opakowań w przyrodzie, włącznie z ich dystrybucją. Będzie on również oparty na normach CEN dot. opakowań. Przedstawimy w(...)
»