Ocena jakości usług komunalnych

wydany w Przegląd Komunalny – 2014-4
  DRUKUJ

Jak stanowią wyniki wielu badań, zarządzanie jakością to jeden z kluczowych czynników sukcesu podmiotów sektora komunalnego. Jednakże jeszcze do niedawna działania mające na celu podniesienie standardu usług świadczonych przez tego typu podmioty były zjawiskiem relatywnie rzadkim.

Jednym z podstawowych zadań kadry kierowniczej jest zarządzanie jakością – dotyczy ono wszystkich aspektów związanych z obsługą klientów. Istnieje wiele definicji zarządzania jakością, przy czym charakterystyczne jest to, że wiele z nich wskazuje, iż jest to proces ciągły, będący jednym z elementów całości zarządzania, a nie jej autonomiczną częścią. Adam Hamrol proponuje rozumieć zarządzanie jakością jako skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości, zazwyczaj obejmujące ustan [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus