Wszystkie artykuły w kategorii: "Echa naszych publikacji"

Polecane artykuły:

Zwolnienia z opłat(...)

Ustawa o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880, ze zm.) w art. 86 ust. 1 przewiduje kilkanaście wypadków, w których następuje zwolnienie z obowiązku poniesienia opłaty za usunięcie drzew i krzewów. Zwolnieniu podlegają drzewa i krzewy, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie w związku z celami niezwiązanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ten wyjątek ma charakter podmiotowo-przedmiotowy i oznacza, że podmiot inny niż osoba fizyczna nie korzysta ze zwolnienia(...)
»

Pasy zieleni między ulica(...)

Dwa jednokierunkowe pasma ruchu, prowadzące w przeciwnych kierunkach, jeśli tylko warunki przestrzenne na to pozwalają, przyjęło się oddzielać pasem zieleni. Rodzaj zastosowanej roślinności powinien wynikać z funkcji, jaką ma ona pełnić w danym układzie przestrzenno-komunikacyjnym. Zanim podejmie się działania projektowe, warto się zastanowić, jaką rolę pełni każda z form roślinności możliwa do zastosowania na ulicznym paśmie zieleni, rozdzielającym pasy ruchu. Starannie s(...)
»