Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podwyżki opłat(...)

Od 1 stycznia 2018 r. część gmin podnosi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niestety, planowane podwyżki są dość duże i sięgają 20-30%. Niestety, bez szybkich zmian systemowych sytuacja ta może błyskawicznie się pogłębiać i obejmować coraz więcej polskich gmin. Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami zależna jest nie tylko od organizacji systemu w poszczególnych gminach, ale przede wszystkim od ogólnokrajowych i unijnych rozwiązań w go(...)
»

W oczekiwaniu na zmiany (...)

  Z Jerzym Nędzusiakiem, dyrektorem Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym k. Polic, rozmawiała Katarzyna Gorwa   Jak zbudowany jest system gospodarki odpadami, którego element stanowi Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych (ZOiSOK) w Leśnie Górnym na terenie gm. Police? Czy opracowywane właśnie projekty nowych ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o odpadac(...)
»