Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Doświadczenia NFOŚiGW we (...)

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu zwrotnych instrumentów finansowych w sektorze energetyki NFOŚiGW posiada 26-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania i realizacji różnego rodzaju instrumentów finansowych w obszarze środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz OZE. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zarządza finansami przeznaczonymi na działal(...)
»

Zakres regulaminu(...)

Artykuł dotyczy przedmiotowego zakresu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Komentarz do tez wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 19 września 2013 r. ( sygn. akt IV SA/Po 425/13)1. Orzeczenie Orzeczenie zawierało następujące tezy: gmina nie ma kompetencji do określenia przesłanek negatywnych, tzn. odmowy przyłączenia nieruchomości do sieci; kwestie trwałości umowy powinna rozstrzyga(...)
»