Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozdrabnianie odpadów z k(...)

Znaczący wzrost zapotrzebowania odbiorców specjalnych (policja, wojsko, oddziały paramilitarne) na nowoczesne i bezpieczne kamizelki kulo- i odłamkoodporne spowodował zwiększoną ich produkcję, a tym samym przyrost ilości odpadów materiałów balistycznych. Odpady te są generowane w procesie konfekcjonowania kamizelek, co wynika z dużego zróżnicowania kształtu i rozmiarów miękkich wkładów ochronnych. Poza tym powstają także z kamizelek, (...)
»

Fotokatalityczna produkcj(...)

Szeroko zakrojone prace badawcze przyniosły już stosunkowo dużą różnorodność oferowanych półprzewodników i ich modyfikacji, których głównym zadaniem jest wykazanie aktywności i selektywności w kierunku reakcji rozkładu fotokatalitycznego wody na H2 i O2. Są to głównie TiO2, CdS, ZnS, ZnO, ZrO2, CeO2, Pt/CdS i WO3 (dwa ostatnie posiadają energię fotoaktywacji (wzbudzenia) w zakresie odpowiadającym energii fal światł(...)
»