Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Słownik angielsko-polski(...)

Lower Explosive Limit (LEL) - the lowest percentage concentration by volume of mixture of flammable gas with air which will propagate an explosion in confined space at 25oC and atmospheric pressure · Dolna Granica Wybuchowości Lower Flammable Limit (LFL) - the lowest percentage by volume of mixture of flammable gas with air which will propagate a flame at 25oC and atmospheric pressure · Dolna Granica Palności (...)
»

Inwestycje w RIPOK-i 2013(...)

Niektóre gminy w Polsce wciąż czekają na RIPOK-i, tymczasowo korzystając z instalacji zastępczych. Inne natomiast doinwestowują modernizowanie systemu gospodarki odpadami w regionie. Zmiany z pewnością idą w dobrym kierunku. Dzięki temu coraz więcej odpadów komunalnych trafia do zakładów przetwarzania, a nie na składowiska. Już pod koniec maja ubiegłego roku zakończono I etap budowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża oraz okolicznych 15 gmin. Zakres rzeczowy pr(...)
»