Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Oddziaływanie przedsięwzi(...)

Oceny oddziaływania na środowisko (OOS) należą do najważniejszych i najszybciej rozwijających się prewencyjnych instrumentów ochrony środowiska w świecie. Ich głównym celem jest nierozłączne traktowanie ochrony środowiska i wszelkich procesów rozwoju gospodarczego oraz zagospodarowania przestrzennego dla zapewnienia harmonijnej koegzystencji człowieka i przyrody. Procedury te muszą iść w parze z równoczesnym poszanowaniem potrzeb rozwo(...)
»

Fikcje i patologie w gosp(...)

Fikcyjne i patologiczne działania w gospodarce odpadami są powszechnie znane. Polegają one na nadawaniu fałszywych kodów odpadom wyłącznie w celu obniżenia opłaty za składowanie, handlu tzw. kwitami za odzysk (recykling) odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz powszechnej obecności szarej strefy na rynku pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jednak nie są one ścigane przez prawo pomimo społecznej i ekonomicznej szkodliw(...)
»