Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Wszyscy dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że nie możemy dłużej eksploatować środowiska, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji. Sprawa staje się tym poważniejsza, im bardziej nasze ulice zapełniają się samochodami oraz im więcej przybywa zdegradowanych przez przemysł terenów. Przewiduje się, że do 2010 r. po polskich drogach będzie jeździło ok. 21 mln pojazdów, przy czym szacuje się, że przeciętny europejski samochód rocznie emituje ok. 1 tony spalin. Przy tym (...)
»

Czy trzeba zaostrzać prze(...)

Opublikowane na stronach Ministerstwa Środowiska projekty aktów wykonawczych, mających uporządkować wymogi dotyczące gospodarki odpadami w Polsce, budzą w branży komunalnej sporo kontrowersji. Najwięcej słów krytyki pada pod adresem projektu rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). Nic zatem dziwnego, że poproszone o komentarz osoby w największym stopniu skupiły się właśnie na tym projekcie. Nie brakuje jed(...)
»