Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Nowelizacja ustawy wodoci(...)

O rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dyskutowano na 97. posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 15 lutego. W dyskusji, w której wystąpiło 11 reprezentantów różnych opcji, nie było istotnych akcentów krytycznych ani różnic zdań. Dwóch posłów (SLD i Samoobrona) dostrzegło walory zapisów dotyczących wód opadowych, których nie było w projekcie. Jeden (UP) dostrzegł wpływ regulacji zawartych w projekcie na równoważe(...)
»

Z eksploatatora w inwesto(...)

Dwie z nich to firmy wodociągowe. Jedna należy do gminy Goleniów, druga – do Urzędu Marszałkowskiego. W tej drugiej – Wodociągach Zachodniopomorskich „WZ” – swoją karierę rozpoczynali m.in.: Janusz Dawidziak, prezes Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji oraz marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz. Dziedzictwo PGR-ów WZ w Goleniowie to firma, która specjalizuje się w zarządzaniu siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie 29 gmin d(...)
»