Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Możliwości obniżenia kosz(...)

  Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa sprawia, iż coraz większym zainteresowaniem cieszą się kotłownie opalane paliwami ekologicznymi. Pomimo troski o ochronę środowiska naturalnego, każdy użytkownik kotłowni rozważa również aspekt ekonomiczny.   Eksploatacja kotłów wiąże się z nakładami finansowymi. Największy koszt to zakup paliwa, którego ceny, niestety, rosną. Zużycie paliwa wynika z zapotrzebowania na ciepł(...)
»

Tworzywa sztuczne w droga(...)

Wzrastająca liczba odpadów z tworzyw sztucznych powoduje, iż szuka się coraz to innych rozwiązań ich zagospodarowania. Unikalnym recyklingiem jest użycie odpadowych, brudnych folii z tworzyw sztucznych do budowy dróg w Indiach. Indyjski przemysł tworzyw sztucznych rozwinął się z powodu ekstremalnie surowych gróźb premiera tamtejszego rządu, który planuje zakazać używania reklamówek z tworzyw sztucznych w jednym indyjskim stanie. Leżący w południowej części Indii stan Tamil Nadu j(...)
»