Zbieranie odpadów przez ich wytwórcę

wydany w Przegląd Komunalny – 2014-3
  DRUKUJ

W jakich przypadkach przy zbieraniu odpadów wymagane jest zezwolenie, a kiedy nie jest ono potrzebne? Czy odpady komunalne w obrębie nieruchomości może zbierać bez zezwolenia każdy podmiot? Wokół kwestii zbierania odpadów przez ich wytwórcę pojawia się szereg wątpliwości.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z 2012 r. o odpadach, pod pojęciem zbierania odpadów rozumie się gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów, a także tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w punkcie 5b.

Z powyższego wynika, że nie uważa się za zbieranie odpadów tzw. wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę (pkt 5a) ani magazynowania o [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus