Wszystkie artykuły w kategorii: "Myśli posegregowane"

Polecane artykuły:

Ustawodawstwo Polski, Wło(...)

Problem olejów odpadowych pojawił się w Polsce w latach 60., kiedy to z uwagi na ówczesną sytuację gospodarczą kraju (brak dewiz) odpadowe oleje smarowe jako surowiec wtórny mogły stanowić substytut ropy naftowej dla produkcji olejów bazowych. Podstawowym dokumentem dotyczącym gospodarki olejami odpadowymi w krajach Unii Europejskiej jest dyrektywa Rady nr 75/439/EWG z 16 czerwca 1975 r., znowelizowana przez dyrektywę Rady nr 87/101/EWG z 22 grudnia 1986 r. Na podstawie tej dyrek(...)
»

Nowa fabryka, nowe techno(...)

Do niedawna fabryka mieściła się w Pucku. Rocznie produkowano tam 900 samochodów. Jednak zapotrzebowanie znacznie wzrosło. Aby wytwarzać więcej, firma wybudowała nowy zakład z większymi halami produkcyjnymi. – Pomieszczenia w Pucku były za małe, a zamówień przybywało. Obecnie w nowej fabryce możemy produkować 1500 śmieciarek w ciągu roku – mówi Waldemar Wojciechowski, dyrektor handlowy EKOCEL, należącej do Zoeller Group. – Tutaj łatwiej nam się pracuje. Mogliśmy sobie pozwolić na(...)
»