Wydatków dużo, a środków...

wydany w Przegląd Komunalny – 2014-3
  DRUKUJ

W gminach wiejskich i miejsko-wiejskich planowane na lata 2014-2020 wydatki majątkowe szacuje się na 96,5 mld zł, przy założeniu wsparcia ich środkami zewnętrznymi w wysokości 63,7 mld zł. Zmniejszanie dostępu do tego typu źródeł finansowania, szczególnie na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową i drogi, grozi zahamowaniem rozwoju gmin wiejskich, a ostatecznie pogorszeniem standardu życia mieszkańców wsi.

Odkąd zaprezentowano wstępne założenia wykorzystania funduszy europejskich w latach 2014-2020, Związek Gmin Wiejskich RP monitoruje przedstawiane propozycje i aktywnie uczestniczy w ich ocenie. Aby wzmocnić nasze argumenty i merytorycznie brać udział w pracach nad uszczegółowieniem kierunków, zasad i kwot wsparcia unijnymi instrumentami finansowymi, Związek przeprowadził badanie ankietowe, polegające na osz [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus