Wdrażamy nowe regulacje

wydany w Przegląd Komunalny – 2014-3
  DRUKUJ

Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach generują potrzebę wyboru modelu wdrożenia znowelizowanych regulacji. Który z nich jest bardziej korzystny?

Nowelizacja Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), wprowadzona ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie u.c.p.g. oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła radykalne modyfikacje w zakresie ram prawnych funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zmiany w regulacjach prawnych

W celu stworzenia instrumentu dla realizacji wymogów określonych w nowelizacji przewidziano obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami, a jednocześnie przyjęto, iż koszty funkcjonowania [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus