Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Reklama

Polecane artykuły:

Wpływ kryzysu na rynek od(...)

Sytuacja na rynku odpadów opakowaniowych w ostatnim roku była zmienna. W końcu 2008 r. nastąpiło gwałtowne załamanie popytu na surowce wtórne oraz drastyczny spadek ich cen. Wiele firm zbierających odpady znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Po kilku miesiącach sytuacja zaczęła się normalizować, a ceny surowców znów wzrastać. Obecnie realizację celów w zakresie odzysku i recyklingu utrudniają występujące bariery i zjawiska patologiczn(...)
»

O ZSEE na chłodno(...)

Mijający 2009 r. przyniósł zmiany w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. Po nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym od 1 stycznia 2009 r. punkty serwisowe z mocy prawa stały się punktami zbierania zużytego sprzętu. W pięknie położonym ośrodku nad Jeziorem Kierskim pod Poznaniem spotkali się po raz dziesiąty w dniach 15-16 stycznia br. szefowie firm chłodniczych działających w ogólnopolskiej sieci serwisowej Serwis Polska. Przewo(...)
»