Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Efektywna edukacja ekolog(...)

Akcje edukacyjne w znaczącym stopniu pomagają mieszkańcom poszerzać wiedzę i świadomość ekologiczną, a także przełamywać stereotypy dotyczące gospodarki odpadami. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu (ZZO) działania związane z edukacją ekologiczną rozpoczął 11 lat temu i kontynuuje je nadal na terenie aglomeracji poznańskiej, a od 1 lipca 2013 r. także na obszarze ośmiu gmin należących do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GO(...)
»

Ekodotacje(...)

Wymogi prawne, dokumenty strategiczne krajowe i międzynarodowe obligują przedsiębiorców do inwestowania w prośrodowiskowe technologie. Innym aspektem zachęcającym do ich wdrażania są wynikające z ich wdrożenia korzyści ekologiczne i ekonomicznie. Pomoc w realizacji rozwiązań na rzecz ochrony środowiska zapewnia Unia Europejska, która oferuje wsparcie finansowe przy realizacji tego typu inwestycji. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko(...)
»