Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Reklama

Polecane artykuły:

Etapowe inwestycje(...)

Kierunki rozwoju gospodarki odpadami dla Krakowa zostały wytyczone uchwałą Rady Miasta w 1996 r. Kolejnym krokiem na drodze do poprawy warunków życia mieszkańców oraz wizerunku miasta było przyjęcie w 1998 r. przez radnych „Programu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Kraków”. Przyjęty Program wyznaczył do realizacji konkretne zadania. Otwartym problemem pozostawało znalezienie odpowiedniego źródła finansowania. Poszukiwania rozpoczęto w 1999 r., a dla ułatwienia(...)
»

Naruszenie standardu jako(...)

Postępowania kompensacyjne umożliwia funkcjonowanie instalacji mimo zwiększenia emisji. Postępowanie kompensacyjne jest instytucją prawną prawa ochrony środowiska skonstruowaną dla potrzeb ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, funkcjonującą w ramach przepisów nazywanych prawem emisyjnym, których głównym przedmiotem regulacji jest określanie zasad i poziomu dopuszczalnej emisji, a będących częścią ustawy Prawo ochrony środowiska (Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Pra(...)
»