Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu (EMAS)

wydany w Przegląd Komunalny – 2014-3
  DRUKUJ

Wśród przedsiębiorców pokutuje przekonanie, że wdrażanie EMAS jest skomplikowane i kosztowne. W praktyce jednak okazuje się, że stopień trudności i koszty ustanowienia oraz utrzymania EMAS są porównywalne jak w przypadku normy ISO 14001.

Standardy zarządzania środowiskowego stanowią użyteczne narzędzie tworzenia w firmach kultury efektywnego zarządzania zasobami i energią. Generują oszczędności oraz porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska. Przedsiębiorcy mają do wyboru co najmniej kilka wzorców systemowych zarządzania środowiskowego. Najbardziej zaawansowanym oraz najefektywniejszym jest system ekozarządzania i audytu (EMAS), będący wynikiem wieloletniej ewolucji koncepcji zarządzania środowiskowego.

Tylko to, co najlepsze

EMAS (ang. Eco Management and Audit Sch [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus