Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Nowości na rynku(...)

Kosz dla wszystkich Możliwość wyposażenia w kosz lub platformę roboczą – to innowacyjne rozwiązanie dotyczy całej palety ładowarek teleskopowych Merlo: rolniczych, kompaktowych i do zastosowań w szeroko pojętej gospodarce komunalnej. Spełnienie wymogów bezpieczeństwa można potwierdzić rejestracją zestawu w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT). Ciekawostką jest fakt, że – w odróżnieniu od maszyn konkurencyjnych – firma Merlo jako jedyna w Polsce oferuje to ro(...)
»

Dyrektywy WEEE – po(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2003 Wprowadzanie nowych technologii w przemyśle elektronicznym spowodowało skrócenie cyklu życia produktu, stąd ilość odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego systematycznie rośnie. Miniaturyzacja urządzeń elektronicznych przyczynia się do zmniejszenia wielkości odpadów, ale równocześnie powoduje, że zbiórka tego typu urządzeń, ich naprawa i powtórny przerób są utrudnione. Dodatkowo co(...)
»