Wszystkie artykuły w kategorii: "Artykuł promocyjny"

Polecane artykuły:

Oszczędzanie energii w tr(...)

Ceny energii elektrycznej rosną oraz nadal będą rosły, i to szybko. Jeśli nie zaprzestaniemy bezsensownej walki z globalnym ociepleniem, z czym związane są koszty ponadlimitowych emisji dwutlenku węgla oraz grożącego nam wychwytywania i magazynowania CO2, to w ciągu sześciu lat ceny energii elektrycznej mogą wzrosnąć ponad dwukrotnie. Jedyną realną obroną użytkowników energii staje się racjonalne jej użytkowanie, czyli mówiąc najprościej – oszcz(...)
»

Definicja widmo(...)

Powszechnie wiadomo, że z jakichś przyczyn Ministerstwo Środowisko postanowiło zdezawuować ustawowe założenia systemu przetwarzania odpadów komunalnych. Według wcześniejszej linii interpretacyjnej resortu, procesy przetwarzania odpadów miały odbywać się w jednym zakładzie – wedle greckiej idei „jedności miejsca, czasu i akcji”, co wynikało z kolei z konieczności zapewnienia przejrzystości migracji strumieni odpadowych i umożliwienia kontroli nad „znikającym odpadem”(...)
»