Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prawo emisyjne po zmianac(...)

Ubiegłoroczna nowelizacja Prawa ochrony środowiska w dużym stopniu dotyczy przepisów nazywanych „prawem emisyjnym”, w tym zagadnień dotyczących pozwoleń emisyjnych. Zmiany są na tyle istotne, że warto zwrócić uwagę na najważniejsze ich elementy. W lipcu ub.r. Sejm, przyjmując poprawki Senatu, uchwalił rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę Prawo ochrony środowiska (Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw –(...)
»

Skutki finansowe planowan(...)

W zaistniałych realiach prawnych, społecznych i politycznych jedynym sposobem zabezpieczenia polskich gmin przed olbrzymimi kosztami prowadzenia suwerennej polityki przestrzennej są nieodzowne zmiany legislacyjne. W 2003 r. Sejm uchwalił ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Można powiedzieć, iż w planowaniu przestrzennym nastąpiło wówczas coś na kształt nowego otwarcia, gdyż ustawa ta m.in. zniosła wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego, pr(...)
»