Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Informacje branżowe(...)

Piją głębinówkę Mieszkańcy Łodzi już w 85% piją wodę ze studni głębinowych. Jest to efekt wspólnej inwestycji miasta i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w rozbudowę sieci ujęć podziemnych. W 2002 r. zdecydowano o budowie kompleksu studni głębinowych w Bronisławowie nad Zalewem Sulejowskim. Na początku grudnia ub.r. uruchomiono siedem kolejnych studni głębinowych. Mają one po 140 m głębokości i sięgają górnokredowych źródeł. W ramach inwestycji, której koszt wyniósł 5,7 mln zł, zmoderni(...)
»

Recykling pojazdów – piąt(...)

  Obecny, 2011 r. jest ważny dla powiatów. Po raz pierwszy bowiem mogą one, podobnie jak do tej pory gminy, ubiegać się o dofinansowanie zbierania i recyklingu porzuconych w miejscach publicznych wraków samochodowych.   Chociaż do tej pory fundusz nie dopłacił do tego procesu ani złotówki, to z rozmów z zainteresowanymi wynika, że w przyszłym roku kwota na dofinansowanie samorządów może wzrosnąć nawet dwukro(...)
»