Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Czas upomnieć się o „posp(...)

Konwencja o różnorodności biologicznej wskazuje, że należy dbać o wszelkie przejawy życia na Ziemi. Wypełniając niejako to przesłanie, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Zapytaliśmy zatem, jak można ocenić stan polskiej bioróżnorodności. Czy narzędzia, które mamy, są wystarczające dla jej ochrony?   Janusz Zaleski, po(...)
»

Odpady przemysłowe(...)

Mineralne surowce odpadowe z górnictwa węgla kamiennego Na składowiskach zalega 1,7 mld ton odpadów przemysłowych (GUS na koniec 2004 r.), w tym ok. 400 mln ton odpadów niebezpiecznych. W ostatnich pięciu latach powstało ok. 120 – 130 mln ton odpadów przemysłowych rocznie, z których w 2004 r. 79,0% poddanych zostało odzyskowi, 17,6% unieszkodliwieniu (w tym 14,5% składowano) oraz 3,4% magazynowano czasowo. W 2004 r. w największym stopniu odzyskowi poddawane są popi(...)
»