Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nawadnianie wodą opadową(...)

Eksploatowanie wody opadowej do nawadniania roślin to nie tylko ekologiczny, ale także ekonomiczny sposób na dbanie o nasze najbliższe otoczenie. Dzięki temu metody stosowane już od starożytności mogą być wykorzystywane także dzisiaj. Nasilające się zaburzenia w obiegu wody są odczuwane przede wszystkim przez rośliny. Wprawdzie do wielu niekorzystnych warunków środowiska zieleń jest w stanie przyzwyczaić się (np. zanieczyszczenie powietrza), (...)
»

Gruz budowlany na składow(...)

Gruz budowlany jest odpadem, który po przetworzeniu (czyli po kruszeniu bądź przesiewaniu) w znacznym stopniu może być powtórnie wykorzystywany: albo jako kruszywo budowlane, albo do innych celów1-3. Obecnie duża ilość tego materiału trafia najczęściej na składowiska odpadów komunalnych. Pewna jego część nie jest ewidencjonowana, co wynika z ogłoszeń w prasie i w internecie, w których czytamy, iż „gruz oddam – gruz przyjmę”. W strumieniu odpadów komunalny(...)
»