Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z nami od lat(...)

Jubileusz 15-lecia „Przeglądu Komunalnego” skłonił nas do zaprezentowania „Złotej dziesiątki”. Tworzy ją dziesięć firm, które najwierniej towarzyszą miesięcznikowi i Czytelnikom, promując na jego łamach swoje wyroby oraz usługi. W ramach uznania i podziękowania za dotychczasową współpracę (w dużej mierze to dzięki nim miesięcznik może docierać do najdalszych zakątków Polski) zwróciliśmy się do tych najwierniejszych z prośbą o przygotowanie krótkiej wizytów(...)
»

Mazowieckie krajobrazy(...)

Poznawanie mazowieckich krajobrazów to wędrówka po obszarach dawnego Puszczańskiego Mazowsza, części środkowego Podlasia i Ziemi Radomskiej. To zaproszenie do postrzegania bogatej zmienności krajobrazowej występujących tu dolin wielkich rzek Wisły, Narwi, Bugu i Pilicy oraz ich dopływów Wkry, Bzury, Jeziorki, Świdra czy Liwca. To krajobraz krawędzi dolin ukształtowanych w formie szerokich skarp, zachowanyc(...)
»