Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przykład zwrotu miasta ku(...)

We Wrocławiu pojęcie „zwrotu miasta ku rzece” kojarzone jest przede wszystkim z działaniami w obszarze Odry. Przyjrzyjmy się jednak potencjałowi, jaki posiadają nabrzeża Oławy w kontekście rewitalizacji dzielnicy Przedmieście Oławskie. Jakie są możliwości zagospodarowania fragmentu nabrzeża rzeki w świetle zapisów w Masterplanie dla rewitalizacji całej dzielnicy? Przedmieście Oławskie jest jedną z niewielu ocalałych po II wojnie światowej części miasta. W XIX w. był(...)
»

Wokół noweli…(...)

Wspomniana w tytule nowela to oczywiście ta z 1 lipca ub.r., zmieniająca treść ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Już na wstępnym etapie zakładała ona brawurowo-rewolucyjną interwencję w istniejący system, jednocześnie tworząc przepisy przejściowe, tak aby aktem destrukcji (wraz z wywłaszczeniami!) nie ziścił się rewolucyjny chaos (z brakami aprowizacyjnymi włącznie). Obawiamy się jednak, że przejściówki nie do końca są przemyślane, więc pewne ślady de(...)
»