Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Efektywność energetyczna (...)

Zależności między energią a wodą, szczególnie w gospodarce wodno-ściekowej, będą stawały się coraz ważniejsze. Dotyczy to głównie systemów związanych z zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków. Wzrost kosztów energii elektrycznej wpływa bowiem znacząco na te systemy, podobnie jak na inne oparte na energii elektrycznej. Ogólne współzależności między energią a wodą występują jako: zależność energia – woda (ang. energy – water nexus) oraz zależność woda – energia ((...)
»

Wykorzystać energię, jaką(...)

  Jednym z głównych założeń polityki energetycznej Polski jest wspieranie sprzyjających ochronie środowiska działań mających na celu ograniczenie emisji do atmosfery gazów cieplarnianych. W kwestii tej kluczem niosącym rozwiązanie okazuje się rozwój sektora energetyki odnawialnej (OZE).   Podobne stanowisko w tej sprawie zajmuje również Unii Europejska. Nasza przynależność do niej wiąże się z koniecznością szeregu (...)
»