Diabeł tkwi w szczegółach

wydany w Przegląd Komunalny – 2014-2
  DRUKUJ

Rozwiązania stanowiące podstawę cofnięcia zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów nie są doskonałe i wymagają doprecyzowania. Bez względu na wszystko muszą być także poprzedzone rzetelnie przeprowadzonym postępowaniem dowodowym.

W dobie intensywnego rozwoju cywilizacyjnego ochrona środowiska przed odpadami jest jednym z poważniejszych problemów, który muszą rozwiązać współczesne społeczeństwa. W Polsce podstawy prawne tych działań wynikają z Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniami art. 17 tego aktu prawnego, w pierwszej kolejności powinny być podejmowane działania zmierzające do zapobiegania powstaniu odpadów, a jeżeli już do tego dojdzie, również do odpowiedniego przygotowania ich do ponownego użycia lub unieszkodliwienia. Aby jednak mog [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus