Wszystkie artykuły w kategorii: "Higiena komunalna"

Polecane artykuły:

Wiosenne porządki(...)

W Polskiej Izbie Biomasy wraz z wiosną nastąpiła reorganizacja. Zmiany zapoczątkowano na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, które obradowało w Warszawie 27 kwietnia br. w historycznej części Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Projekt uchwały, dotyczący głosowania za obniżeniem wysokości składek członkowskich, przygotował Zarząd, kierując się postulatami członków zespołów problemowych, które już od prawie roku działają przy Izbie („Czysta Energia” 12/2005). Do zespołów ds. (...)
»

Wybrane zagadnienia związ(...)

W ostatnich latach coraz więcej uwagi zwraca się na racjonalne odprowadzanie wód deszczowych. Jest to związane z obserwowanym obniżeniem się zwierciadła wód gruntowych na terenach zurbanizowanych, a także z problemami wynikającymi z eksploatacji systemów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej. Ujemne skutki uszczelniania powierzchni terenu, uwidaczniają się we wzroście szybkości spływu powierzchniowego wód opadowych do odbiornika, co powoduje wzrost stanów wód powodziowych, przy intensywnych(...)
»