Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Łańcuch Markowa w prognoz(...)

Twórcą procesów Markowa był Andriej Markow, który po raz pierwszy opisał to zagadnienie w 1906 r. Uogólnienie na przeliczalnie nieskończone przestrzenie stanów zostało opracowane przez Andrieja Kołmogorowa w 1936 r.1. Dwustanowy łańcuch Markowa do opisu modelu występowania dób deszczowych i bezdeszczowych można wykorzystać m.in. w oszacowaniu prawdopodobieństw powstawania spływów deszczowych do kanalizacji. Zmienna losowa X(t) może mieć rozkład dyskretny bądź ciągły. P(...)
»

Fundamenty zostały położo(...)

Rozmowa z Marcinem Korolcem, ministrem środowiska   Jak Pan ocenia wdrożenie reformy nazywanej „rewolucją śmieciową”? Myślę, że fundamenty pod tę wielką zmianę systemową zostały położone. Jesienią pojawił się niepokój wywołany opieszałością z wprowadzeniem przepisów przez samorządy, które myślały, że rząd przesunie termin wejścia ustawy śmieciowej w życie. Utrzymanie dat granicznych sprawiło, że samorządy zaczęły pospiesznie(...)
»