Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dyrektywa 2009/30/WE a bi(...)

 Implementacja zapisów dyrektywy do polskiego prawa zostanie dokonana poprzez nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz wydanie rozporządzeń wykonawczych. W Ministerstwie Gospodarki trwają prace związane z wprowadzeniem rozwiązań przewidzianych w prawie wspólnotowym. Przyczynić się powinny do utrzymania tendencji wzrostowej w zakresie stosowania biokomponentów w transporcie, zaobserwowanej w roku ubiegłym.(...)
»

Należę do dinozaurów oczy(...)

Z dużym zaskoczeniem przyjąłem informację o nominowaniu na "Dyrektora Roku 2000". Ponieważ w "oczyszczaniu" pracuję już 42 lata, to w moim przypadku bardziej trafną jest nominacja na najdłużej pracującego w branży - co by nie powiedzieć należę do dinozaurów. Mówienie jednoosobowo o sukcesach zawodowych jest nietaktem, najlepszy menedżer bez kompetentnego, oddanego sprawie zespołu nic nie osiągnie. Działamy na pilskim rynku ponad 50 lat. Jak każdy w dojrzałym wieku mamy sporo różnych doświad(...)
»