Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling a fundusze z UE(...)

Dofinansowanie przyznane Polsce przez Unię Europejską wspomoże rodzimą gospodarkę. Kolejną grupę programów, z których może skorzystać branża zagospodarowywania odpadów, stanowi Europejska Współpraca Terytorialna. Będzie ona realizowana w latach 2007-2013. W ramach 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO), które zostały opracowane przez każde z województw, przewidziane jest wsparcie dla ochrony środowiska zarówno dla (...)
»

Sterowanie systemami ście(...)

Problematyka takiego efektywnego wykorzystania biologicznych oczyszczalni ścieków w celu uzdatnienia ścieków powstałych w wyniku działalności gospodarczej i domowej, aby mogły one ponownie wejść w zamknięty system obiegu zasobów wodnych, jest obecnie postrzegana jako niezwykle ważna zarówno w Polsce jak i na świecie. Wynika to z palącej potrzeby kompleksowej ochrony środowiska naturalnego w dłuższym czasie oraz ze względów ekonomicznych. Uwarunkowania w przeszłości spowodowały, ż(...)
»