Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ponte de Lima - „Jardins (...)

Międzynarodowy Festiwal Ogrodów w Ponte de Lima w Portugalii organizowany jest od 2005 r. i w tym roku świętuje swoją dziesiątą rocznicę pod hasłem „Jardins em Festa” – „Ogrody na przyjęcia”.  Każdego roku tematyka festiwalu poświęcona jest innemu zagadnieniu i ukazuje wachlarz projektów krajowych oraz międzynarodowych. Projektanci zgłaszają swoje propozycje zgodne z przyjętą tematyką, następnie komisja festiwalu wybiera najciekawsze p(...)
»

Gospodarka osadami ścieko(...)

Wdrożenie postanowień Dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych jest jednym z najdroższych i najtrudniejszych wyzwań, jakie stoją przed państwami członkowskimi w zakresie ochrony środowiska. Dokument ten dotyczy zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych, a także oczyszczania i zrzutu ścieków z niektórych sektorów przemysłowych, a jego celem nadrzędnym jest ochrona środowiska wodnego przed niekorzystnymi skutkami tych zrzutów.(...)
»