Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Główne problemy beneficje(...)

Przygotowanie i wdrażanie projektów współfinansowanych przez Fundusz Spójności Rzeczpospolita Polska, przygotowując się do wejścia do Unii Europejskiej, w zakresie ochrony środowiska miała możliwość skorzystania z instrumentu przedakcesyjnej polityki strukturalnej ISPA. W latach 2000-2003 Komisja Europejska zaakceptowała 43 projekty, które były finansowane przy współudziale funduszu ISPA. Z chwilą akcesji Polski do Unii Europejskiej przestały działać fundusze przedakcesy(...)
»

Co z tym kryzysem?(...)

Kryzys odczuwa wiele branż. Nie ulega wątpliwości, że zagościł on również w pewien sposób w sektorze ochrony środowiska. Powstaje pytanie, czy i jak wpłynie on na działania prośrodowiskowe polskich przedsiębiorstw?   dr Jan Rączka prezes zarządu NFOŚiGW(...)
»