Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Podważone konstytucyjne w(...)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało do konsultacji projekt „Założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw” z 3 kwietnia br. Mając na względzie wagę tematyki, trzy organizacje – Polska Izba Gospodarki Odpadami, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu i Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami – wypracowały wspólne stanowisko w tej sprawi(...)
»

Inteligentnie, czyli rozs(...)

Rozmowa z …Marcinem Pluta burmistrzem miasta Brzeziny Brzeziny (woj. łódzkie) niebawem mają stać się „smart city”, czyli inteligentnym miastem XXI w. Tego typu założenie przyjęły władze miasta, które chcą stworzyć tu samowystarczalną sieć energetyczną, obsługującą głównie obiekty publiczne. Ostatecznie darmowa energia ma zasilać basen, urząd, szkoły itp. (...)
»