Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dmuchawy i odkurzacze w j(...)

Prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenach zieleni wykonywane są przez cały rok. Ogólnie opiekę nad tymi obszarami można podzielić na okres wiosenno-letni, jesienny oraz zimowy. Okres jesienny to czas wykonywania przedzimowych porządków, związanych z usuwaniem opadłych liści, szyszek, żołędzi i innych obumarłych części roślinnych. Jest to konieczne nie tylko z powodów estetycznych, ale także, a może przede ws(...)
»

Wydatków dużo, a środków.(...)

W gminach wiejskich i miejsko-wiejskich planowane na lata 2014-2020 wydatki majątkowe szacuje się na 96,5 mld zł, przy założeniu wsparcia ich środkami zewnętrznymi w wysokości 63,7 mld zł. Zmniejszanie dostępu do tego typu źródeł finansowania, szczególnie na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową i drogi, grozi zahamowaniem rozwoju gmin wiejskich, a ostatecznie pogorszeniem standardu życia mieszkańców wsi. Odkąd zaprezentowano wstępne założenia wykorzystania fundusz(...)
»