Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Zimowanie ptaków wodnych (...)

Paweł T. Dolata Coraz częściej można spotkać, szczególnie zimą, w polskich miastach duże stada ptaków wodnych. Jest to zjawisko stosunkowo nowe, a jego skala szybko wzrasta. Mogą być z tym związane pewne problemy, które muszą rozwiązywać służby miejskie. Wszystkie te ptaki podlegają bowiem ochronie prawnej. Proces przystosowywania się do życia w mieście ((...)
»

Realizacja projektów PPP (...)

Brak środków finansowych w sektorze publicznym oraz niedoinwestowanie wielu obszarów życia społeczno-gospodarczego skutkuje zmniejszeniem inwestycji w infrastrukturę i – w konsekwencji – pogorszeniem jej stanu. W takiej sytuacji korzystnym rozwiązaniem jest formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), która należy do najskuteczniejszych sposobów poprawy jakości szeroko rozumianej infrastruktury i podniesienia poziomu świadczenia usług publicznych. Dotyczy to równ(...)
»