Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Inwestycje nad Parsętą(...)

Ma długość 131,7 km, a jej zlewnia wynosi blisko 3151 km2. Mowa o rzece Parsęcie. To wokół niej skupiły się samorządy należące do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (ZMiGDP). Na tym terenie bowiem występują ekosystemy wodne, torfowiska i lasy o unikalnych walorach przyrodniczych.   W dorzeczu leży 20 gmin, w tym 18 zrzeszonych w Związku. Władze związkowe są jednak otwarte również na inne samorządy, stąd do organizacji międ(...)
»

Ekologiczne "Prosna"(...)

Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna” w Kaliszu powstała w 1986 r., obecnie liczy 23 członków: trzy samorządy (miasta Kalisz, gminy i miasta Nowe Skalmierzyce oraz gminy Gołuchów) oraz 20 zakładów pracy. W dwudziestoletniej historii firmy bardzo różnie kształtowały się jej losy. Spółka dwukrotnie była zagrożona likwidacją. Raz wyratował ją z opresji samorząd miasta Kalisza, drugim razem – parlament. Na obchodach jubileuszu 6 września br. Sylwia Surowiak, dyrektor Spółki, wyraziła rado(...)
»