Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Warunki budowy sieci zewn(...)

Polska norma PN-ENV 1046 ma zastosowanie przy instalowaniu systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do grawitacyjnego i ciśnieniowego przesyłania wody i ścieków nad ziemią i pod ziemią. Jest przeznaczona dla rur o nominalnym wymiarze do DN 3000 mm włącznie i ma charakter poradnika, zawierającego wytyczne dotyczące poprawnych praktyk (...)
»

Słabości prawa budowlano-(...)

Potrzeba decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wymagania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego spotykają się z niechęcią i krytyką wielu uczestników procesu budowlano-inwestycyjnego. Co leży u podstaw tego typu zachowań? W polskich uwarunkowaniach prawnych realizacja inwestycji budowlanych związana jest często z licznymi procedurami administracyjnymi, głównie w odniesieniu do inwestycji wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 201(...)
»