Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Kanalizacja ciśnieniowa –(...)

Każdy ciśnieniowy transport ścieków w inżynierii sanitarnej nazywa się kanalizacją ciśnieniową. Przez pewien czas błędnie zaliczano ją (podobnie jak podciśnieniową) do kanalizacji niekonwencjonalnych. Rozumiano przez to systemy kanalizacyjne, w których ścieki z poszczególnych posesji zlokalizowanych na terenach o rozproszonej zabudowie były tłoczone do jednego kanału ciśnieniowego. System taki powinien nazywać się kanalizacją zbiornikowo-tłoczną, gdyż w t(...)
»

Warto dłużej popracować(...)

  Do Sejmu trafił projekt zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Proponowane modyfikacje przepisów dotyczą m.in. zagadnień związanych z wodami opadowymi – doprecyzowano zatem definicję tych wód oraz wprowadzono kryteria naliczania opłat za nie. Jak reaguje branża na te zmiany? Czy zmierzają one w dobrym kierunku?   dr inż. Tadeusz Rzepecki, prezes Rady Izby Gospodarcz(...)
»