Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Większa sprawność – mniej(...)

Zmiany klimatyczne, rosnące ceny energii oraz napięte budżety jednostek publicznych to wybrane czynniki powodujące, że poprawa sprawności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie energii stają się priorytetem w planach na przyszłość. To wyzwania, którym muszą stawić czoła podmioty zajmujące się gospodarką wodną i ściekową. Z jednej strony, sektor gospodarki wodno-ściekowej jest odbiorcą energii elektrycznej, z drugiej zaś – ma swój udział w produkcji en(...)
»

Od redaktora(...)

prof. dr hab. inż. Jan Hupka Katedra Technologii Chemicznej Politechniki Gdańskiej Zanieczyszczenia ropopochodne Skażenia środowiska spowodowane gospodarczym wykorzystaniem ropy naftowej i produktów jej przerobu ciągle mają największy udział w zanieczyszczeniach olejowych, a ściślej rzecz biorąc, w cieczach nie będących fazą wodną (z ang. non-aqueous phase liquids). Choć udział ten będzie malał wraz ze spadkiem wydobycia i ilości transportowanej ropy nafto(...)
»