Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"


  1. Od redaktora Czytaj

     Lech Bojarski

     Katarzyna Szkudlarska-Nowaczyk


Polecane artykuły:

Umarzanie odroczonych opł(...)

Jednym z instrumentów prawnych mających reglamentować korzystanie z zasobów zieleni są zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, wydawane na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Samo uzależnienie konieczności usunięcia drzew lub krzewów od oceny organów administracji (oczywiście poza wyjątkami wynikającymi z art. 83f tejże ustawy1) nie jest wystarczającym instrumentem, zapewniającym racjonalną gospodarkę tym elemente(...)
»

Polskie dni recyklingu(...)

Na terenie Polski jedynie 5% odpadów komunalnych poddawanych jest procesowi powtórnego przerobu. Pozostałe odpady składowane są na lepiej lub gorzej urządzonych wysypiskach. Mając nadzieję na odwrócenie powyższej proporcji, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Stowarzyszenie Wschodnie Centrum Odzysku Surowców, Recyklingu i Edukacji Ekologicznej w Białymstoku proponują: jednostkom samorządu terytorialnego, (...)
»