Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"


  1. Od redaktora Czytaj

     Lech Bojarski

     Katarzyna Szkudlarska-Nowaczyk


Polecane artykuły:

Od Redakcji(...)

Standardy selektywnej zbiórki zaczną obowiązywać od 1 lipca 2017 r. na terenie całego kraju. Czy to będzie (r)ewolucja? Miała być rewolucja (druga, śmieciowa), a wyjdzie ewolucja, a może nawet stagnacja. Mowa tu o oczekiwanych efektach wejścia w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych. Od 1 lipca zaczną obowiązywać bowiem przepisy, które miały zmienić bardzo wiele w tym obszarze – dla władz gm(...)
»

Przydomowe elektrownie wi(...)

Energia elektryczna pozyskana z energii z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, bowiem wytworzenie energii nie wiąże się ze spalaniem żadnego paliwa. Zespoły elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nazywane są farmami wiatrowymi lub parkami wiatrowymi (czasem też siłowniami wiatrowymi). W praktyce elektrownie wiatrowe są klasyfikowane z uwzględnieniem zastosowania (przydomowe lub przemysłowe), a także mocy (mikro, małe i duże) oraz lokalizacj(...)
»