Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"


  1. Od redaktora Czytaj

     Lech Bojarski

     Katarzyna Szkudlarska-Nowaczyk


Polecane artykuły:

Mistrz – kierownik – dyre(...)

Dzisiaj chciałbym poruszyć kwestie związane z rolą, jaką powinna odgrywać kadra kierownicza różnych szczebli w naszych przedsiębiorstwach. Jest oczywiste, że zadania te będą się różnić w zależności od szczebla w organizacji oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Są jednak cechy i zadania wspólne. Rolą każdego, kto pełni jakąkolwiek funkcję kierowniczą, jest przewodzenie. Co oznacza dzisiaj przewodzenie w przedsiębiorstwie wodociągowym? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak zadane pytanie(...)
»

Półka z książkami(...)

Odległości sieci elektroenergetycznych od innych obiektów Mirosław Giera Książka stanowi kompendium wiedzy prawnej dotyczącej lokalizowania linii elektroenergetycznych w pobliżu innych obiektów. Rozdział pierwszy traktuje o wymaganiach ogólnobudowlanych. Omówiono w nim wymogi techniczne dla budynków oraz wskazano przepisowe odległości (...)
»