Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"


  1. Od redaktora Czytaj

     Lech Bojarski

     Katarzyna Szkudlarska-Nowaczyk


Polecane artykuły:

Rynek i perspektywy rozwo(...)

W ostatnich latach zmniejszyło się tempo powstawania nowych projektów budowy biogazowni rolniczych, a wydłużeniu uległ średni czas realizacji inwestycji. Według danych Instytutu Energetyki Odnawialnej, do teraz zrealizowano w Polsce 86 biogazowni rolniczych i utylizacyjnych, bazujących na substratach odpadowych z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, o mocy zainstalowanej wynoszącej 80,88 MW. Z kolei obecnie buduje się 182 instalacje o łącznej mocy 210,25 MW, (...)
»

Centralny regulator?(...)

Kiedyś napisałem kilka słów na temat możliwości ustanowienia regulatora w branży wodociągowej. Minął jakiś czas, miałem okazję to przemyśleć. Mojego pomysłu nie uzgadniałem z przełożonymi, kolegami z branży ani z nikim innym. W Polsce mamy przeszło pięćset firm wodociągowych. Ich dokładna liczba nie jest tu jednak istotna. Podjęcie się regulacji w tych wszystkich przedsiębiorstwach zajęłoby sporo czasu i wcale nie jestem przekonany, czy byłoby to sensowne z punktu wid(...)
»