Wszystkie artykuły w kategorii: "Kalendarium"

Polecane artykuły:

Zbiórka odpadów niebezpie(...)

  Odpady niebezpieczne w Polsce stanowią ilościowo niewielką część odpadów komunalnych, ale wpływają na nie toksycznie, a tym samym zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt oraz skażają środowisko przyrodnicze.   Dlatego, zgodnie z polityką ekologiczną państwa, należy jak najszybciej upo­rządkować system gospodarki odpadami komunalnymi, w tym również niebezpieczny­mi, na szczeblu krajowym, regionalnym oraz lokalnym. (...)
»

Hipokryzja czy nieświadom(...)

Henryk Bylka Od lat publicyści postulują do władz państwowych o stabilizację przepisów podatkowych. Od lat z nowym rokiem pojawiają się nowości. Tegoroczne zmiany zasad naliczania podatku od nieruchomości w wielu przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych zaskoczyły nie tylko ich zarządy, ale także władze samorządowe. Mogą one mieć większy wpływ na wzrost kosztów niż inflacja. Teoretycznie podatek od nieruchomości płaci się do kasy miasta dlatego, że miasto buduj(...)
»