Wszystkie artykuły w kategorii: "Gram w zielone"

Polecane artykuły:

Mądry Polak po szkodzie?(...)

Prawidłowe zagospodarowanie wód opadowych jest jednym z podstawowych warunków poprawnego funkcjonowania układów osadniczych i komunikacyjnych. Analiza likwidacji skutków ubiegłorocznej powodzi prowadzi do różnych wniosków. Brak zrozumienia potrzeby „melioracji miejskich” oraz ich różny stan techniczny w znacznym stopniu jest konsekwencją niedomówień regulacji1, 2, 3, wprowadzanych po 1990 r. Przywracając takie pojęcia, jak własność komunalna czy zadanie w(...)
»

Czy potrzebny regulator w(...)

Na to pytanie szukano odpowiedzi podczas panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja”. Spotkanie odbyło się pierwszego dnia Targów WOD-KAN w Bydgoszczy, czyli 22 maja br. Podczas debaty poruszono problem niedostatecznej kontroli funkcjonowania przedsiębiorstw wod-kan oraz ułomności obecnego systemu, gdzie pieczę nad przedsiębiorstwami wod-kan sprawuje gmina. Wypowiedzi dotyczyły nieprawidłowości wyznaczania i wprowadzania ta(...)
»