Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Sztuczna fotosynteza – ut(...)

Według danych Amerykańskiego Departamentu Energii (U.S. Department of Energy) w ciągu ostatnich 150 lat stężenie tlenku węgla(IV) w atmosferze wzrosło z ok. 280 ppm do 387 ppm (2009 r.). Zmianę stężenia tlenku węgla(IV) w atmosferze w latach 1979-2007 zilustrowano na rysunku 1. Uwalnianie CO2 w procesach przemysłowych (spalanie paliw kopalnych) i inne czynniki wynikające z aktywności człowieka spowodowały, że naturalna równowaga między emis(...)
»

Od redakcji(...)

Mija kolejny rok, ważny ze względu na zmiany, które zaplanowane i wypracowane teraz, zadziałają i zaprocentują w roku następnym. W czerwcu większość głosujących Polaków wyraziła zgodę, aby nasz kraj od maja przyszłego roku czerpał zyski i ponosił koszty uczestnictwa w najpopularniejszej na kontynencie europejskim organizacji polityczno-gospodarczej. Czas pokaże, czy w związku z tym więcej pieniędzy uda się uzyskać, czy raczej będziemy musieli dopłacać do unijn(...)
»