Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Nowatorstwo i kompleksowo(...)

Kilkadziesiąt jednostek samorządu terytorialnego, ok. 30 przedsiębiorstw oraz kilka szkół i przedszkoli – tak przedstawia się lista laureatów i wyróżnionych w zakończonej w styczniu br. VII edycji Konkursu „Przyjaźni Środowisku”. W Konkursie, którego głównym organizatorem jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z (...)
»

Wyścig po… makulaturę(...)

Jak osiągnąć odpowiednie wskaźniki recyklingu w zakresie makulatury? Czy polski przemysł papierniczy jest innowacyjny? Innowacyjna działalność przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce jest ściśle skorelowana z ich konkurencyjnością. Przedstawiciele firm, którzy decydują się wdrażać nowoczesne wyroby lub technologie, częściej utrzymują się na rynku, a tym samym zwiększają w nim swoje udziały. Podobnie jak wszystkie inne rozwiązania znajdujące zastosowanie w branży (...)
»