Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Złe prawo czy gospodarz?(...)

Ocena gospodarowania przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gminnym zasobem nieruchomości była głównym celem inspekcji przeprowadzanej od 1 marca do 16 kwietnia 2006 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli. Objęto nią 29 urzędów. Przedmiotem kontroli było przede wszystkim określenie zaawansowania komunalizacji, sposobu ewidencjonowania nieruchomości gminnych, prawidłowości ich udostępniania i zbywania oraz planowania wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Dodatkowo skoncentrowano się na re(...)
»

Wodór – paliwo jutr(...)

Sytuacja energetyczna w obecnym świecie stwarza konieczność poszukiwania nowych, ekologicznych źrodeł energii. Udokumentowane zasoby paliw kopalnych powoli się wyczerpują, a produkcja, uważanej dotąd za bezpieczną, energii nuklearnej związana jest z pewnym ryzykiem (np. awaria w Czarnobylu). Atrakcyjną, tanią i ekologiczną alternatywą mogą stać się: odnawialna, pierwotna energia słoneczna (ogniwa fotowoltaiczne) lub energia wiatru (turbiny wiatrowe), a konwencjonalne paliwa kopalne lub syntet(...)
»