Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Recykling produktowy a po(...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Dokonujący się w ostatnich latach w Polsce szybki rozwój motoryzacji pociąga za sobą konieczność wprowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami pochodzącymi z eksploatacji i złomowania pojazdów. Gwałtowny wzrost liczby samochodów oraz istniejąca struktura wiekowa krajowego parku pojazdów, w której znaczną część stanowią pojazdy stare i wyeksploatowane, przyczyniać się będą do stałego wzrostu łącznej masy odpadów samochodowych.(...)
»

Fantomy polskie(...)

Poważny skądinąd polityk na pytanie pewnego dziennikarza, kiedy podjęta zostanie ważna decyzja, miał odpowiedzieć, iż po powrocie z Radomia. Zapytany w związku z tym, kiedy tam się udaje, rzucił krótko: „na razie się nie wybieram”. Po powrocie z Radomia – czyli nigdy! W każdym razie nie teraz. To pierwszy z fantomów myślenia o naszym zorganizowaniu przestrzeni życia publicznego. Że jakoś się ułoży, wyk(...)
»