Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

dr hab. arch. Krzysztof Skalski Forum Rewitalizacji Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Rewitalizacja miast W ostatnich kilku latach głośno zrobiło się o rewitalizacji miast, terenów zdegradowanych, powojskowych i poprzemysłowych. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że słowo rewitalizacja jest modne. Stało się tak chyba przede wszystkim dzięki funduszom strukturalnym, które na tego typu działania przewidują znaczne dotacje z bu(...)
»

Zmniejszanie śmiertelnośc(...)

Nowe metody Wraz ze wzrostem obszarów zurbanizowanych powiększają się tereny narażone na niekorzystne oddziaływania miasta: zjawisko miejskich wysp ciepła, koncentracja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza czy zanieczyszczeń gleby metalami ciężkimi i solą. W rejonach poddanych silnej urbanizacji obniża się lustro wód podskórnych, a szkieletowe, antropogeniczne gleby stanowią bardzo niekorzystne siedlisko dla życia i rozwoju roślin. Z tych (...)
»