Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Jak pozyskać środki na in(...)

26 kwietnia 2001 r. powiat płocki oraz Bank Ochrony Środowiska SA podpisały umowę zlecenia organizacji przeprowadzenia obsługi emisji obligacji komunalnych. Pozyskane z emisji obligacji środki mają być przeznaczone na modernizację dróg powiatowych oraz zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Zespołu szkól Rolniczych w Trzepowie - obiekt w Górach". Łączna wartość emisji wynosi 11 mln zł. Obligacje wyemitowane zostaną w następujących seriach: w roku 2001: 3-letnie na kwotę (...)
»

Rewolucja w budownictwie?(...)

VI Forum Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego, które towarzyszyło Targom Budma 2015, zgromadziło ponad 500 osób. Organizatorami Forum byli Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej (PIBPiEO) oraz stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny (WDP). Słuchając przez dwa dni polskich i zagranicznych prelegentów, z wielkim przekonaniem mówiących, że olbrzymie marnotrawstwo energii – 40% całkowitego zużycia przypada na sektor budowlany (szansą, by je zmniejszyć o 90% jest wprowadz(...)
»