Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Ekonomiczna efektywność p(...)

Henryk Bylka W czerwcowym numerze rozpocząłem dyskusję o celach jakie zamierzał osiągnąć ustawodawca po wprowadzeniu w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Omówiłem te, które dotyczyły samodzielności i autonomii przedsiębiorstw oraz funkcji gminy. Teraz chcę się zająć efektywnością ekonomiczną przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz inwestycjami. Poprawie tej efektywności, zwiększeniu inwestycji oraz zatrzymaniu postępujące(...)
»

Obrót zwierzętami domowym(...)

Dotychczas Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt nie regulowała kwestii obrotu zwierzętami domowymi. Taki stan prawny skutkował licznymi pseudohodowlami („fabrykami szczeniąt”), oferującymi psy w tzw. typie rasy, oraz niehumanitarnymi warunkami obrotu zwierzętami domowymi na targowiskach, placach, giełdach, a nawet na ulicach. Kwitły rozmnażanie i handel, a w konsekwencji i tak przepełnione schroniska dla zwierząt pękały w szwach. Wiele zastrzeżeń do ta(...)
»