Wszystkie artykuły w kategorii: "Energia"

Polecane artykuły:

Bezgraniczne doświadczeni(...)

Nowa ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada wiele zmian, stawiając również przed gminami kolejne wyzwania. W jaki sposób niektóre z nich radzą sobie z selektywną zbiórką? Czy są to patenty możliwe do skopiowani? A może warto przyjrzeć się doświadczeniom innych państw w tym zakresie? Tym aspektom gospodarki odpadami, jak również zagadnieniom związanym z przejęciem przez gminy nowych kompetencji, poświęcono coroczną (...)
»

Edukacja po gdańsku(...)

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna poprzez prowadzone inwestycje działa na rzecz poprawy jakości wody pitnej oraz odprowadzania ścieków przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna jest spółką zarządzającą infrastrukturą wod-kan w Gdańsku. Do pełnienia tej funkcji powołało ją to miasto  w 2004 r. Z biegiem lat spółka zwiększała zakres swoich kompetencji jako zarządcy majątku komunalnego. Dziś wydaje wa(...)
»