Wszystkie artykuły w kategorii: "Energia"

Polecane artykuły:

Mechanizmy powstawania za(...)

Przedmiotami niniejszego opracowania są mechanizmy powstawania lub wydzielania składników zanieczyszczeń ze ścieków, skratek i osadów. Zagadnienia związane z emisją zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak bioareozole, odory i gazy procesowe z komunalnych oczyszczalni ścieków, a także ich znaczenie wielokrotnie już omawiano1-4. Jak wiadomo z literatury1, składnikami takich zanieczyszczeń w przypadku bioaerozoli(...)
»

Rośliny mało znane - Aral(...)

Rodzaj aralia (Aralia) należy do rodziny araliowatych (Araliaceae). Znanych jest ok. 40 gatunków bylin, półkrzewów, krzewów i małych drzew. W stanie naturalnym występują w południowo-wschodniej Azji i w Chinach oraz w Ameryce Północnej. W Chinach dziko rośnie 29 gatunków, w tym 17 endemicznych. Warto zaprezentować gatunki, które mogą być uprawiane w Polsce jako rośliny ozdobne.   Opis gatunków Aralia wysoka (Aralia elata(...)
»