Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Elektrownia wiatrowa jako(...)

  Kwalifikacja elektrowni wiatrowej jako urządzenia infrastruktury technicznej przede wszystkim zależy od tego, w jaki sposób organ administracji dokona interpretacji pojęcia „urządzenia infrastruktury technicznej”.   Organy wydające decyzje o warunkach zabudowy dla elektrowni wiatrowych opierają się głównie na definicji art. 143 ustawy o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.), upatrując w niej podstaw do zakwalifikowa(...)
»

Obszar oddziaływania obie(...)

Krzysztof Kasprzak Beata Raszka Podstawowym celem przeprowadzonej w 2003 r. nowelizacji Prawa budowlanego¹ było uproszczenie procedur związanych z przebiegiem procesu budowlanego. Polega ono głównie na ograniczeniu w procesie budowlanym praw „osób trzecich”². Dotyczy to zwłaszcza osób sąsiadujących z terenem planowanej inwestycji, które często są zainteresowane niedopuszczeniem do jej realizacji. Zmniejszenie ich praw – w porównaniu(...)
»