Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ustabilizowane komunalne (...)

Komunalne osady ściekowe są odpadami nietypowymi. Wiele osób często wiąże je raczej z gospodarką wodno-ściekową niż odpadową. Ponadto ich nazwa jest myląca. Sugeruje, że mamy do czynienia z odpadami komunalnymi – a w rzeczywistości jest to odpad inny niż komunalny (de facto przemysłowy). Na tym tle rodzą się też trudności przy ich odróżnianiu od innych osadów ściekowych, których wyróżnia się kilka rodzajów (kryterium – miejsce po(...)
»

Wiosna!(...)

A jak wiosna, to i odwilż. Ta zaś w języku polityki i dyplomacji oznacza poprawę stosunków między dwoma państwami, frakcjami, obozami... I oto właśnie doczekaliśmy się tej odwilży w energetyce! Podczas niedawnego spotkania „na szczycie”, czyli energetycznego „okrągłego stołu” (Kielce, 25-26 marca), doszło bowiem do „znacznego zbliżenia stanowisk”, „przełamania impasu”, „deklaracji sojuszu” itp. Sformuło(...)
»