Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Norweska sortownia przysz(...)

Dla branży gospodarki odpadami w Norwegii plany inwestycyjne Związku Międzygminnego ROAF były sensacją. Pomysł na komunalną sortownię centralną na odpady zmieszane podważał wysiłki kilkunastu lat selektywnej zbiórki „u źródła” oraz olbrzymie nakłady na akcje edukacyjno-informacyjne. Mieszkańcy wrzucający plastyk razem z odpadami resztkowymi do jednego worka – czy takie rozwiązanie może być efektywne? Jak Związek wyobraża sobie osiągnięcie w takim systemie założonych(...)
»

Analiza wiekowa drzewosta(...)

Ważnym elementem postępowania rewaloryzacyjnego jest analiza wiekowa drzewostanu (dendrochronologia). Pozwala ona na precyzyjne wskazanie drzew stanowiących pozostałość historycznej kompozycji przestrzennej oraz wskazuje samosiewy. Rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów jest procesem, w którym wykorzystywane są różne metody badawcze. Ich dobór uzależniony jest od szeregu czynników,(...)
»