Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Mija miesiąc od czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przedsiębiorstwa przygotowują nowe regulaminy i wzory umów. Stąd mają mniej czasu na zajmowanie się problemami technicznymi. Z dużym zadowoleniem chcę zwrócić uwagę na to, że w tym numerze to one zdecydowanie dominują. Dużo uwagi poświęcamy pompom. Średnio osiem do dwunastu procent kosztów w przedsiębiorstwach, które w kalkulacji niezbędnych przychodów uwzględniają koszty a(...)
»

Edukacja ekologiczna &#82(...)

Edukacja ekologiczna odgrywa ważną rolę we współczesnym świecie. Mając wyuczone konkretne nawyki oraz ugruntowany światopogląd, ludzie mogą dokonywać wyboru. Wybierają określony styl życia i konsumpcji. W konkretny sposób wpływają na środowisko, zarówno to, w którym mieszkają, jak i – w dobie globalizacji – to dosłownie na drugim końcu Ziemi. G(...)
»