Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Z historią w tle(...)

W Gdańsku, w miejscu nieistniejącej już XVII-wiecznej fontanny z postaciami czterech heroldów, stanęła nowa Fontanna Czterech Kwartałów. Projekt wodotrysku zrodził się w głowach rzeźbiarek – Ewy Koprowskiej i Lucyny Kujawy – w 2005 r., ale dopiero niedawno, 6 września br., zamysł ten został zrealizowany (uroczystego uruchomienia fontanny dokonał Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska). Wodotrysk składa się z 24 dysz, których strzegą cztery naturalnej wielkości rze(...)
»

Kompostowanie w warunkach(...)

Rosnąca ilość produkowanych przez ludzi odpadów i jednocześnie wzrastające standardy jakości środowiska stawiają wiele wyzwań, jeśli chodzi o zorganizowanie sprawnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Istotny problem i obiekt zainteresowań w ostatnich latach stanowią odpady ulegające biodegradacji, których średni udział w odpadach komunalnych szacuje się na poziomie 30-40%. Nadal duża część tych bioodpadów, szczególnie w Polsce, trafia na składowiska, co(...)
»