Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rozszerzona odpowiedzialn(...)

Czy po latach dyskusji nad wprowadzeniem efektywnego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla odpadów opakowaniowych, tak by wspomagał rozwój nie tylko selektywnej zbiórki, ale również recyklingu odpadów, nadchodzi przełomowy moment? W opinii ekspertów ocena krajowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jednoznacznie wskazuje, że system ten nie jest efektywny – ani z punktu widzenia ekonomii, ani ze względów ekologicznych. Z roku na rok wzrastaj(...)
»

Ściekowa samowolka?(...)

NIK opublikował kolejny raport, w którym przedstawił żenującą sytuację w obszarze gospodarowania ściekami bytowymi w gminach. Wskutek działań podejmowanych przez właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, znaczna część ścieków trafia wprost do środowiska – wynika z przeprowadzonej kontroli. Niestety, zagrożenia związane z tym faktem były przez gminy lekceważone. Dość by rzec, że na sześć zbadanych samorządów woj. wielkopolskieg(...)
»