Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Finansowanie systemu wodo(...)

Problem finansowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych może być rozpatrywany z dwóch punktów widzenia – operacyjnego (krótkookresowego) oraz ekonomicznego (długookresowego). W pierwszym przypadku istotne są metody finansowania konkretnych zadań przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, np. wymiany rur czy budowy oczyszczalni ścieków. W drugim – ważne jest zbadanie, jak koszty funkcjonowania takich przedsiębiorstw są w ostatecznym rozrachunku rozłożone pomiędzy budżet publicz(...)
»

Niepowtarzalne, zielone w(...)

Ronda to nie tylko rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo jazdy, ale także miejsce kształtujące i poprawiające wizerunek miasta. W sposób szczególny łączą one bowiem funkcję skrzyżowania z funkcją placu ułatwiającego zarówno identyfikację miejsca, jak i orientację w terenie. Utrzymanie zieleni na rondach wynika przede wszystkim z art. 20 pkt 16 Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. DzU z 2013 r. poz. 260) oraz z przepisów wykonawczych do niej. Aktua(...)
»