Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Na rynku(...)

DENIOS – fachowy serwis i konserwacja Magazyny i szafy materiałów niebezpiecznych DENIOS pozwalają bezpiecznie przechowywać szkodliwe substancje, ponieważ zapewniają zgodną z przepisami i certyfikowaną ochronę. Aby utrzymać wymagany poziom bezpieczeństwa w dłuższej perspektywie czasowej, należy poddawać te produkty regularnej konserwacji i przeglądom. Najlepiej zaufać w tej kwestii ofercie serwisowej producenta. W ramach umów konserwacyjnych DENIOS zawczasu(...)
»

Prawo dla wszystkich(...)

Polska znalazła się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości za opóźnienia we wdrażaniu przepisów dyrektywy ptasiej. Może to skutkować w przyszłości nałożeniem na nasz kraj znaczących kar finansowych. Czy jednak są one nieuniknione? Czy ubiegłoroczne „komisyjne” pogrożenie palcem zostało zignorowane? Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie.   (...)
»