Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Biogaz z zastosowaniem bi(...)

Biogazownie rolnicze oparte na procesie fermentacji metanowej, wdrażane na szeroką skalę na całym świecie, znalazły zastosowanie jako instalacje do biologicznego unieszkodliwiania odpadów organicznych, z wykorzystaniem biomasy pochodzącej z celowych plantacji roślin energetycznych. System produkcji biogazu „NaWaRo” (Nachwachsende Rohstoffe), wdrażany w Niemczech, wykorzystuje głównie kiszonki z roślin (kukurydzy, traw, buraków itp.), zaś inne substraty (np. gnojowica,(...)
»

Energochłonność pompowni (...)

Szacuje się, że roczne krajowe zużycie energii przez systemy wodociągowe tylko na cele pompowania wynosi ok. 10 mld kWh. Jej wartość, wg aktualnych cen, to około 4 mld zł, a jak wiadomo, ceny stale rosną. Całkowite zużycie energii przez stacje wodociągowe jest prawie dwukrotnie większe. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej jeszcze w tym roku powinniśmy zmniejszyć zużycie energii na cele pompowania w systemach wodociągowych o 100 mln kWh, o wartości około 40 mln zł, zaś do 20(...)
»