Informator

wydany w Przegląd Komunalny – 2014-11
  DRUKUJ

Nowy zakład pod Wągrowcem

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Pod koniec grudnia br. zostanie sfinalizowana budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn. Będzie on obsługiwał 15 gmin, zamieszkałych przez ok. 150 tys. osób.

Zakończenie inwestycji, rozpoczętej w 2011 r. w Toniszewie pod Wągrowcem, zaplanowano na 29 grudnia br. Obiekt budowany jest w ramach projektu pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn”. Inwestycję dofinansowano ze środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 57 mln zł. – Skupiamy się na stworzeniu klasycznej i przyjaznej środowisku instalacji mechaniczno-biologicznej, której zadaniem będzie odbieranie i przetwarzanie odpadów – wyjaśnia Waldemar Szygenda, prezes zarządu spółki Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Wągrowcu. – Zakład będzie regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych w regionie pierwszym – Północna Wielkopolska, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami – dodaje Szygenda. Instalacja ma składać się z sortowni o wydajności 35 tys. ton odpadów komunalnych zmieszanych rocznie, kompostowni, czyli reaktorów biostabilizujących, przekształcających frakcję organiczną, o wydajności 17 tys. ton rocznie, oraz nowej kwatery dla odpadów balastowych o powierzchni 2,4 ha, która przez najbliższe 15 lat ma służyć do składowania balastu. – Istotą projektu jest minimalizowanie strumieni odpadów, czyli balastu przeznaczonego na składowisko – podkreśla Szygenda. Generalnym wykonawcą projektu jest AtaTechnik z Budzynia. Natomiast technologię dostarcza m.in. Horstmann.

Katarzyna Szkudlarska-Nowaczyk

Galeria na kółkach w Łodzi

Szyby tramwaju PESA i czterech samochodów pogotowia wodociągowego oraz boki dwóch śmieciarek posłużyły do ekspozycji zdjęć prezentujących najciekawsze zakątki Łodzi. Mobilna ekspozycja to niskobudżetowy projekt realizowany przez trzy spółki miejskie oraz tamtejszych artystów.

Mural oraz 21 nastrojowych fotografii ukazujących różne zakątki Łodzi – oto eksponaty prezentowane w ramach wystawy „Okiem rzuć na Łódź”. Połowę z nich mogą codziennie podziwiać pasażerowie PESY – tramwaju, który kursuje na linii 11, łączącej północną i południową część miasta. – Chcieliśmy wszystkim pokazać, jak Łódź się zmienia i pięknieje. Mobilna wystawa fotografii ma szansę dotrzeć do mieszkańców osiedli oddalonych od centrum, a także do starszych osób, które rzadko wychodzą z domu. Dzięki zdjęciom każdy będzie miał okazję dostrzec piękno kamienic po renowacji oraz innych, magicznych zakątków naszego miasta – mówi Agnieszka Hamankiewicz, kierownik Działu Promocji i Pozyskiwania Funduszy z MPK Łódź.

Na pomysł zorganizowania wystawy wpadł Miłosz Wika, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który namówił przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania oraz zarządcy taboru tramwajowego i autobusowego do współpracy przy zorganizowaniu tej nietypowej akcji. Przedsięwzięcie spotkało się z pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców Łodzi, którzy ucieszyli się, że w miejscu reklam na pojazdach komunalnych pojawiły się artystyczne zdjęcia. Akcja odbiła się też szerokim echem w mediach lokalnych. Warto dodać, że jej zorganizowanie było niemal bezkosztowe. – Artyści z grupy Fotograficzna Łódź przekazali swoje prace za darmo, koszt wykonania naklejek każda spółka pokryła we własnym zakresie – my akurat uzyskaliśmy materiały na zasadzie barteru. Następnie każdy, kto tylko umiał, naklejał je na szybach. Chcieliśmy zorganizować tę wystawę w możliwie najtańszy sposób, i to się udało! – twierdzi A. Hamankiewicz. Ekspozycja fotografii trwa, a pojazdy komunalne będą pełniły artystyczną funkcję tak długo, jak długo będą tego chcieli mieszkańcy. Zachęcone sukcesem spółki komunalne nie wykluczają zorganizowania w przyszłości kolejnej edycji wystawy.

Dolnośląski zastrzyk gotówki

Ponad 9 mln zł przeznaczył WFOŚiGW we Wrocławiu na dotacje na opracowanie dokumentacji dla nowych beneficjentów POiŚ. Dzięki profesjonalnie przygotowanym wnioskom może powstać 8 nowych oczyszczalni ścieków, 150 km kanalizacji oraz 30 km wodociągów.

Pięć umów na dotacje przyznane w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020 podpisał 9 października br. Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Beneficjentami zostali przedstawiciele spółek komunalnych z Wrocławia, Legnicy i Złotoryi oraz gminy – Oborniki Śląskie i Mieroszów. Miesiąc wcześniej zawarto też umowy z beneficjentami z Nowej Rudy, Dzierżoniowa i Bolesławca oraz gmin Wisznia Mała, Jawor, Kamienna Góra i Chojnów. Wszystkie podpisane kontrakty mogą się przełożyć na wnioski niezbędne do pozyskania wielomilionowych dotacji na nowe inwestycje. Taką szansę stwarza Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w którym ponad 5 mld euro w skali całego kraju jest przeznaczanych na ochronę środowiska.

Samorządowcy, którzy wygrali konkurs, otrzymali środki na dofinansowanie dokumentacji projektowej i technicznej, a także związanej z wykonaniem ocen oddziaływania na środowisko lub opracowania studiów wykonalności. Będą też mogli sfinansować z nich wydatki poniesione na opłatę wynikającą z decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia.

WFOŚiGW we Wrocławiu obsługuje w ramach POIiŚ44 projekty, których łączna wartość przekracza 960 mln zł, z czego 473 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Dzięki udzielonemu wsparciu wybudowano już ponad 300 km wodociągów i kanalizacji oraz sfinalizowano budowę oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu, Ziębicach i Sulikowie.

Wyróżnieni przez ministra

Magdalena Dutka, redaktor naczelna „Przeglądu Komunalnego” i prezes Zarządu firmy Abrys, oraz Piotr Matuszewski, dyrektor ds. rozwoju w tej firmie, otrzymali Odznaki Honorowe Ministra Środowiska „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Uroczyste wręczenie medali miało miejsce podczas Gali 13 edycji konkursu „Ekolaury”, połączonej z jubileuszem 15-lecia Polskiej Izby Ekologii, która odbyła się 29 października br. w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Odznaki Honorowe, które w imieniu ministra wręczył Czesław Śleziak, są zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Odznaczenia te zostały ustanowione uchwałą Rady Ministrów 28 maja 1985 r., a w 2003 r. ustalono aktualne zasady ich nadawania. Od 15 lat odznaki są przyznawane przez ministra środowiska.

Magdalena Dutka kieruje firmą Abrys, założoną przez jej ojca – Wojciecha Dutkę, od 2005 r. natomiast Piotr Matuszewski związał się zawodowo z firmą Abrys w 1997 r. Spółka jest liderem na polskim rynku w obszarze działalności wydawniczej oraz organizowania konferencji, seminariów i szkoleń. Oprócz „Przeglądu Komunalnego” wydaje czasopisma „Wodociągi-Kanalizacja”, „Recykling”, „Zieleń Miejska” i „Czysta Energia”. Organizuje także międzynarodowe, ogólnopolskie i regionalne konferencje szkoleniowe, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, energetyki i dziedzin pokrewnych.

Raj dla cyklistów

Już w 2016 r. ma ruszyć budowa jednego z najdłuższych korytarzy rowerowych w aglomeracji warszawskiej. Zgodnie z koncepcją opracowaną na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego, nowe drogi rowerowe połączą Piaseczno i Ursynów z Mokotowem. W ramach projektu planowane jest także m.in. wyremontowanie części chodników oraz poszerzenie niektórych odcinków jezdni do 2,5 m. Przebudowany zostanie także tunel pieszy przy węźle Wyścigi – powstaną tam łagodne i szerokie rampy wjazdowe, które zwiększą bezpieczeństwo rowerzystów. Koszt inwestycji, czyli ok. 14 mln zł, ma być częściowo pokryty ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Aktualnie przyjmowane są uwagi do projektu koncepcji, zaś jego ostateczna wersja będzie gotowa jeszcze w listopadzie br. Kolejnym etapem będzie opracowanie projektu budowlanego inwestycji.

Powstaje ogród zmysłów

W sosnowieckim Parku Harcerza właśnie zrealizowano pierwszy etap prac związanych z rozbudową Ogrodu Polisensorycznego, który kosztował ponad 1 mln zł. To jednak nie koniec działań – już na wiosnę mają się pojawić dodatkowe atrakcje, które będą angażowały zmysły zarówno dzieci, jak i młodzieży oraz seniorów. Za kilka miesięcy mieszkańcy Sosnowca będą mogli korzystać m.in. z kolistego parku linowego – linarium, aromatycznego ogrodu ziołowego oraz tzw. Morza Traw, czyli przestrzeni do zabaw i ćwiczeń na orientację przestrzenną. Projekt ma być realizowany stopniowo przy pomocy sponsorów. Całościowe koszty przedsięwzięcia nie są znane, ponieważ koncepcja ukończenia Ogrodu pozostaje otwarta.

25 lat czystości

Realizacja inwestycji związanej z budową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w gdańskich Szadółkach właśnie wkroczyła w kolejną fazę – trwa postępowanie, którego celem jest wyłonienie projektanta, wykonawcy i operatora spalarni. Do końca przyszłego roku władze Gdańska planują podpisać umowę z wybranymi firmami. Obiekt, który ma powstać do 2020 r., ma obsługiwać prawie 60 gmin z województwa pomorskiego, a jego uruchomienie może rozwiązać problem odpadów w regionie na 25 lat. Koszt realizacji projektu szacuje się na ok. 400-500 mln zł, z czego maks. 68% ma pochodzić z funduszy unijnych.

Europa

Setka dla klimatu

Sto europejskich miast zadeklarowało podjęcie działań na rzecz zwalczania zmian klimatycznych w ramach inicjatywy „Mayors Adapt”, uruchomionej w obrębie „Porozumienia Burmistrzów”. Zainteresowanie udziałem w projekcie stworzonym przez Komisję Europejską przeszło oczekiwania organizatorów, którzy zakładali, że do końca roku stworzą sieć obejmującą tylko 50 miast. Celem „Porozumienia Burmistrzów” jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a zadaniem „Mayors Adapt” – uruchomienie środków dostosowawczych. Władze miast, które wezmą udział w inicjatywie, otrzymają wsparcie dla działań lokalnych na rzecz powstrzymania zmian klimatu oraz dostęp do platformy współpracy.

Skuteczniejsze alarmowanie

Monitorowanie sytuacji powodziowej oraz stworzenie systemu szybkiego przekazywania ostrzeżeń przeciwpowodziowych to zadania realizowane przez Komisję Europejską m.in. poprzez wsparcie opracowywania oprogramowania: Imprints, WeSenseIt i UrbanFlood. Pierwsze z nich  obejmuje platformę wczesnego ostrzegania, jest też w stanie określić potencjalne zniszczenia lokalnej infrastruktury. Drugie bazuje na obserwacjach przesyłanych przez użytkowników przez telefony komórkowe. Trzecie natomiast służy do monitorowania stanu wałów przeciwpowodziowych, a także wyznacza optymalne formy ewakuacji mieszkańców. Dwie programy już funkcjonują, a ostatni – WeSenseIt zostanie zakończony we wrześniu 2016 r. Koszt dofinansowań unijnych do realizacji powyższych projektów sięga prawie 12 mln euro.

Grzyby na fusach od kawy

W Wielkiej Brytanii powstała pierwsza miejska farma boczniaków hodowanych na fusach od kawy z odzysku. Grzyby rosnące na terenie przedsiębiorstwa Fungi Futures CIC z siedzibą w Devon czerpią związki odżywcze z bogatego w proteiny podłoża, które stanowią resztki po kawie mielonej, które uzyskano w procesie recyklingu. Ponowne wykorzystanie fusów jest istotne ponieważ wyrzucone tworzą ogromny strumień odpadów - tylko w Wielkiej Brytanii wypija się bowiem codziennie aż 80 mln filiżanek kawy. Nowatorski projekt jest książkowym przykładem zrównoważonej uprawy produktów żywnościowych.

Przygotowała Nina Kinitz

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus