Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uwarunkowania techniczne (...)

Racjonalne wykorzystanie odnawialnych zasobów energii odnawialnej jest jednym z istotnych elementów zrównoważonego rozwoju państwa. Stopień ich wykorzystania jest uzależniony od wielkości zasobów oraz technologii przetwarzania. Ocenia się, że przy obecnie obowiązujących regulacjach prawnych, cenach energii elektrycznej i ciepła oraz stosowanym wsparciu finansowym największy potencjał do wykorzystania w Polsce ma biomasa. Do tej pory jedynie cztery energetyczne jednostki wytwarzaj(...)
»

Hybrydowe systemy grzewcz(...)

Jednym z ważniejszych elementów programu inwestycji w fazie opracowania przez architekta jej koncepcji powinno być dążenie do osiągnięcia jak najniższego wskaźnika energochłonności. Wskaźnik 50 W/m&sup2 jest już standardem w krajach Unii Europejskiej. Naszego architekta (statystycznego) interesuje niemal wyłącznie oporność cieplna przegród budowlanych i stolarki okiennej, tzn. współczynnik „k” przenikania ciepła. Nowa inwe(...)
»