Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zielone złoto (...)

Nowe propozy​cje zmian w ramowej dyrektywie odpadowej wskazują kierunek działań w zakresie maksymalnej efektywności zasobowej. Zakładają one zgodny z hierarchią postępowania z odpadami wysoki odzysk materiałowy strumieni odpadów podlegających recyklingowi i kompostowaniu. Podobnie ujęto to w zatwierdzonym już dwa lata temu Siódmym Unijnym Planie Działań w Zakresie Środowiska. W gospodarce odpadami biodegrad(...)
»

Pora na biorecykling(...)

Większość kampanii promujących selektywną zbiórkę odpadów koncentruje się na tworzywach sztucznych, szkle i papierze. Pomijamy jednak problem bioodpadów, które stanowią blisko 50% naszych odpadów komunalnych! Tworzywa sztuczne, szkło i papier to ważne surowce wtórne i należy bardzo konsekwentnie dbać, by cyrkulowały w gospodarce przy jak najniższym wykorzystaniu złóż pierwotnych koniecznych do ich wytworzenia. A co z bioodpadami? W opracowywanych na nowo dyrektywach(...)
»