Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

ReEURO 2012 – recykling s(...)

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie stają się faktem. Prestiżowa, międzynarodowa impreza sportowa, która w planach miała zapewnić cywilizacyjny postęp w obu krajach i wytyczyć ścieżki ich przyszłego rozwoju gospodarczego, minęła się z założeniami zrównoważonego rozwoju. Założenia zrównoważonego rozwoju zawarte są m.in. w Konstytucji Rzeczypospolitej, oficjalnych dokumentach UEFA czy wytycznych Międzynarodowego Komitetu Olimpijs(...)
»

Aktualności z Europy(...)

O działalności EUREAU w 2010 r. pisaliśmy już wielokrotnie, zależnie od pojawiających się tematów. EUREAU jest wciąż bardzo aktywna, szczególnie w strukturach unijnych, tam gdzie tworzy się przyszłość branży wod-kan. Federacja rozrasta się, nowym członkiem obserwatorem została Serbia. Niestety, wciąż nie ma wśród nas krajów nadbałtyckich: Litwy, Łotwy ani Estonii. Nie uczestniczą one więc we wspólnych pracach nad udoskonalaniem prawodawstwa (...)
»