Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ekologiczne dylematy wybo(...)

Elżbieta Olędzka-Koprowska Wybory parlamentarne są nie tylko okazją do generalnej refleksji nad jakością funkcjonowania systemu demokratycznego w Polsce, lecz także nad treścią programów wyborczych prezentowanych przez poszczególnych kandydatów i ich ugrupowania. Badaczy społecznych interesują szczególnie radykalne zmiany w obrębie najważniejszych opcji ideologicznych (liberalizm, konserwatyzm, socjaldemokracja, populizm), propozycje programowe z nimi związane oraz - co oczywiste -(...)
»

Branża potrzebuje stabiln(...)

Pierwszym wrażeniem po przeczytaniu kolejnego projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z 26 kwietnia br.) jest nieprecyzyjność zapisów i odczucie, że został on przygotowany pośpiesznie. Projekt jest pełen wewnętrznych sprzeczności i nie jest zbieżny z istniejącymi już regulacjami prawnymi, co więcej – pojawia się w momencie, kiedy implementacja obowiązującej ustawy z jesieni 2005 r. kształtuje się na poziomie 30%. Wprowadza zamęt do branży, która pilnie (...)
»