Zielona infrastruktura w planowaniu przestrzennym

wydany w Przegląd Komunalny – 2014-10
  DRUKUJ

Projektowanie i budowa coraz większej liczby elementów zielonej infrastruktury w przestrzeni miast staje się obowiązkiem. Jak na razie w krajowej praktyce mamy jednak do czynienia z różnym podejściem do tego tematu.

Problematyka kształtowania zieleni w miastach rozpatrywana jest w skali zarówno regionalnej, jak i miejscowej. Tereny przyrodnicze stanowią element składowy struktury funkcjonalno-przestrzennej w skali gminy (planowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) i w skali lokalnej (opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). Zgodnie z teorią zielonej infrastruktury (ang. green infrastructure), rozważania i badania nad zielenią w przestrzeni miast powinny ujmować zarówno poziom gminy, jak i poziom lokalny. Teoria ta wskazuje też na to, by rozpat [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus