Wszystkie artykuły w kategorii: "Zeszyty komunalne"

Polecane artykuły:

Paliwa alternatywne w prz(...)

Polski przemysł cementowy jest obecnie jedną z najnowocześniejszych branż przemysłowych w skali europejskiej i światowej. Dzięki wysokim nakładom inwestycyjnym w ostatnich latach oraz wprowadzeniu nowych, energooszczędnych technologii i wysoko sprawnych urządzeń odpylających, sektor zmienił w istotny sposób swoje oblicze. Postrzegany powszechnie jako przemysł degradujący środowisko w rzeczywistości – za sprawą obniżenia emisji pyłowej i gazowej oraz wykorzystywan(...)
»

Programy komputerowe w pr(...)

Zainteresowanie wykorzystaniem energii słonecznej w ostatnim dziesięcioleciu w świecie, a także w Polsce dynamicznie wzrasta. Krajowi instalatorzy oferują głównie proste zestawy instalacji, dobrane w oparciu o zalecenia producenta, bazujące na ogólnych wytycznych stosowanych przy tego typu instalacjach. Natomiast duże instalacje (rzędu kilkudziesięciu i więcej m2 powierzchni kolektorów) są projektowane indywidualnie, uwzględniając lokalne zapotrzebowanie na ciepł(...)
»