Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Alternatywne wykorzystani(...)

Relatywnie niskie wskaźniki wzrostu poziomu popytu stanowią ograniczenie rozwoju rolnictwa a tym samym wykorzystania jego potencjału. Ocenia się, że w Polsce obecny poziom produkcji rolniczej można osiągnąć z areału użytków rolnych mniejszych o 14,9%3. Oznacza to, że 2,8 mln ha gruntów można wyłączyć z użytkowania rolniczego, bądź produkcję z tego areału wykorzystać poza rolnictwem. Przy ograniczonych rynkach zbytu na produkty żywnościowe, w gospodarstwach rolnych, jak i poza nimi,(...)
»

Ekoodpowiedzialni w bizne(...)

Ochrona środowiska oraz zrównoważony rozwój to ogromne wyzwania, przed którymi stoi dzisiejszy przemysł. Chcąc wyróżnić firmy, które w sposób wyjątkowy minimalizują swój negatywny wpływ na środowisko, redakcja miesięcznika „Ecomanager” w 2011 r. zorganizowała pierwszą edycję konkursu pn.: „Ekoodpowiedzialni w biznesie”. Jego głównym celem było wyłonienie przedsiębiorstw z sektora przemysłu, prowadzących szeroką dz(...)
»