Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Zmiana miejscowego planu (...)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) w założeniu powinien być dokumentem ustalającym zasady zagospodarowania przestrzennego na co najmniej kilka lat, gdyż koszty jego sporządzenia są duże, a procedura – długotrwała. Ponieważ ma on być spójny z innymi dokumentami strategicznymi gminy, powinien gwarantować pewną stałość ustalonych kierunków jej rozwoju. Niestety, są to tylko założenia… Nierzadko bowiem okazuje się, że z różnych powodów – polityczn(...)
»

Sennie przed burzą?(...)

Wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych odbyło się 29 czerwca 2006 r. w Raciborzu. Jednym z jego tematów były bariery i kierunki działań oraz rola i udział samorządów w gospodarce odpadami komunalnymi. Prowadzącym obrady był wiceprzewodniczący Komisji poseł Andrzej Markowiak. W imieniu Ministerstwa Środowiska, dr Beata Kłopotek, wicedyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami przedstawiła stan prac legislacyjnych w zakresie przygotowywanych r(...)
»