Wszystkie artykuły w kategorii: "Europerspektywy"

Polecane artykuły:

Producenci ciepła systemo(...)

Według Światowej Organizacji Zdrowia, Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Europy pod względem emisji z gospodarstw domowych oraz lokalnych kotłowni. W jakim stopniu zastąpienie pieców indywidualnych ciepłem systemowym przyczyniłoby się do poprawy stanu powietrza w Polsce? Przede wszystkim trzeba odnieść się do potencjału ciepłownictwa systemowego, jaki istnieje w Polsce. Ten sposób zaopatrywania w ciepło wykorzystywany jest w ponad 430 miastach(...)
»

Wielka biogazownia powsta(...)

Akt erekcyjny pod budowę instalacji, której moc przerobowa ma wynieść aż 270 tys. ton odpadów na rok, wmurowano 9 marca br. Zapowiada się najnowocześniejsza tego typu inwestycja w Europie. W budowanym przez spółkę Ekospot – Polska Biogazownia zakładzie połączony zostanie proces fermentacji odpadów z procesem ich spalania. Obiekt będzie przygotowany do przetwarzania wszelkiego rodzaju odpadów organicznych pochodzenia komunalnego i przemysłowego, niezależnie od zawart(...)
»