Wszystkie artykuły w kategorii: "Energia"

Polecane artykuły:

"Europeizacja" zadań publ(...)

Proces przenoszenia na grunt krajowego prawa komunalnego przepisów prawa wspólnotowego, które bezpośrednio bądź pośrednio wpływają na tryb i zasady wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych, rodzi szereg trudności interpretacyjnych. Dowodem może być choćby kwestia organizacji lokalnego transportu zbiorowego. Oczywiste jest, że mówiąc o tytułowej „europeizacji”, można mieć różne rzeczy na myśli, wszak przedmiotowe pojęcie nie dość, że ma (...)
»

Nowe rozwiązania minimali(...)

Wdychanie cząstek pyłów powoduje zagrożenie dla naszego zdrowia lub nawet życia. Z tego powodu wskazane jest wprowadzenie rozwiązań technicznych minimalizujących wielkość zapylenia w naszym otoczeniu. Z punktu widzenia ochrony środowiska najskuteczniejszą metodą minimalizującą wielkość zapylenia w naszym otoczeniu jest redukcja emisji pyłów u źródła ich emisji. Jej celem jest nie tylko obniżenie emisji cząstek i ich koncentracji we wdychanym przez nas powietrzu, ale(...)
»