Wszystkie artykuły w kategorii: "Energia"

Polecane artykuły:

Odsalanie wód powierzchni(...)

Techniki odsalania roztworów stosowane są w świecie w bardzo szerokim zakresie. Od blisko 150 lat do otrzymywania wody pitnej z wody morskiej używa się metody destylacji1. W latach 50. ubiegłego wieku rozwinięto na skalę przemysłową metodę elektrodializy, a w latach 60. metodę odwróconej osmozy2, 3. Ponieważ wiele rejonów świata cierpi na niedobór wody pitnej (problem ten dotyczy 30% ludności),4 odsalanie stosowane jest głównie do otrzymywania wody pitne(...)
»

(Bez)problemowa segregac(...)

O ile stan wiedzy Polaków na temat właściwego postępowania z makulaturą, plastikowymi butelkami czy też puszkami aluminiowymi nie jest najgorszy, o tyle znajomość zasad dotyczących zagospodarowania odpadów problemowych pozostawia jeszcze wiele do życzenia… Nierzadko zdarza się bowiem, że pracownicy sortowni natrafiają na takie „perełki”, jak farby, lakiery, baterie, przeterminowane lekarstwa, zużyte strzykawki i igły, a znane są również przypadki wyłowienia ze strum(...)
»