Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekotargowanie"

Polecane artykuły:

Pamięć krótka, a pokusy d(...)

W Polsce ciągle jeszcze żyją ślady totalitaryzmu. To nieuniknione, długofalowe skutki zaborów i komuny. Warto jednak, a nawet trzeba rejestrować te autorytarne zapędy w państwie kierującym się, zapisaną w Konstytucji RP, zasadą rządów prawa. Ostatnio takie „totalitarne objawy” ze zdumieniem obserwujemy w Lubuskiem. W tym właśnie województwie samorządy wyższego szczebla dyktują gminom, co mają robić na swoim terenie. Prawie cała lokalna „klasa polityczna”: samorządy (...)
»

Upraszczanie PPP(...)

Ogłoszenie trybu partnerstwa publiczno-prywatnego jako dopuszczalnej metody wykonywania usług publicznych spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów oraz początkowo entuzjastycznym przyjęciem, a następnie raczej krytyczną oceną przez jednostki samorządu terenowego. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z 28 lipca 2005 r. obowiązuje prawie półtora roku. Ocena skutków gospodarczych tego aktu prawnego skłania zarówno do refleksji, jak i do działania. Okres oczekiwania na r(...)
»