Plany transportowe - obowiązek, o którym nikt nie pamięta?

wydany w Przegląd Komunalny – 2014-10
  DRUKUJ

Jak zaplanować transport zbiorowy? Jak ukształtować ofertę przewozową? Jakie determinanty wziąć pod uwagę przy planowaniu sieci komunikacyjnej na danym obszarze? Likwidować czy rozwijać dane połączenie? Z tymi i z wieloma innymi pytaniami z zakresu planowania transportu zbiorowego borykają się od lat poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.

W sukurs idzie im krajowy ustawodawca, uchwalając 10 grudnia 2010 r. ustawę o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła w życie 11 marca 2011 r. Jej główne założenia i cele można podzielić na co najmniej trzy kategorie. Po pierwsze, została ona uchwalona w celu harmonizacji krajowych regulacji prawnych z regulacjami unijnymi, tj. przede wszystkim z rozporządzeniem WE 1370/2007. Po drugie, zgodnie z postulatami części środowisk oraz doświadczeniami innych krajó [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus